Archivy

Pád pozorovatelny

Pád pozorovatelny

Využívání pozorovatelen bylo jedním z důležitých prvků vojskového střežení státní hranice, jehož systém byl uplatněn v letech 1951-1989 na československé hranici s Rakouskem a Německem. Původně se jednalo o dřevěnou konstrukci nesoucí na svém vrcholu plošinu s přístřeškem pro hlídku, v pozdějších letech byly…

Letní fota Lídy Baarové

Letní fota Lídy Baarové

Když badatelé prochází vyšetřovací spis Státní bezpečnosti arch. č. V-553 LB, mohla by je při studiu napadnout píseň Franze Friedricha Grünbauma, který ve 20. letech 20. století v berlínském kabaretu zpíval: Ich hab das Fraul´n Helen´ baden sehn, v…

Psychotronika v ČSLA

Psychotronika v ČSLA

Jasnovidnost, telepatie či psychokineze jsou fenomény, kterými se zabývá psychotronika. Pro mnohé jsou tyto záležitosti mýty a výmysly. Tím si však rozhodně nebyl jist tehdejší ministr národní obrany generálplukovník Milán Václavík. Studená válka vyžadovala mít informační náskok před nepřítelem. Především…

Poslední oběť na hranici

Poslední oběť na hranici

V květnu letošního roku uplyne 30 let od tragického momentu, kdy v důsledku pokusu o přechod hranice střežené Pohraniční stráží zahynula poslední osoba za období 1948-1989, tehdy devítiletý Kevin Strecker. Obecně lze říci, že na konci 80. let minulého století byli…

Transporty smrti

Transporty smrti

V dubnu roku 1974 zahájila Správa vyšetřování StB pro ČSR šetření pro trestný čin vraždy podle § 219 tehdejšího trestního zákona. Spis obdržel registrační číslo ČVS-VS-6/110-74. Důvodem založení spisu bylo další šetření ve věci tragických událostí z dubna roku 1945,…

„Útoky“ na „tátu dělníků“

„Útoky“ na „tátu dělníků“

Podle záznamů bývalé Státní bezpečnosti mělo v souvislosti s cestami Antonína Zápotockého po východních Čechách v roce 1949 dojít ke dvěma pokusům o „atentát“ na jeho osobu. První z nich se odehrál 10. 1. 1949 v Náchodě. V ranních…

Před sto lety ve Zvolenu

Před sto lety ve Zvolenu

Archiv bezpečnostních složek sice spravuje především archiválie z let 1938-1989, ale v jeho fondech lze občas nalézt archiválie, které se vztahují i ke starším událostem. Jednou z rozšířenějších skupin těchto archiválií jsou památníky četnických stanic z Českých zemí, které jsou uloženy převážně u…

Dezinformace v Guineji

Dezinformace v Guineji

Jedním z úkolů československé rozvědky bylo i šíření aktivních či pasivních dezinformací, dle tehdejší terminologie tzv. aktivní opatření (AO). Padělek dokumentu, který jsme vybrali za archiválii měsíce, vznikl v roce 1965 právě v rámci takové akce s krycím názvem „Hope“. Použití falza…

Naše jednotky nám pijí…

Naše jednotky nám pijí…

Svědectvím služby u Pohraniční stráže nejsou jen prameny operativního charakteru, nýbrž i prameny z činnosti politického aparátu pohraničních brigád. Ve „stranické diskusi“ se objevuje každodennost zřetelněji než v rozkazech a výkazech činnosti: „Je nutno, abychom se podívali ještě na…

Návštěva Matky Terezy

Návštěva Matky Terezy

Před 34 lety, v listopadu 1984, poprvé navštívila Československo indická řeholnice, původem z Albánie, zakladatelka a představená kongregace Misionářek lásky a nositelka Nobelovy ceny Agnesë Gonxhe Bojaxhiu, známější pod jménem Matka Tereza. Její krátký pobyt, uskutečněný na pozvání kardinála Františka Tomáška,…