Archivy

Dezinformace v Guineji

Dezinformace v Guineji

Přidáno: 01.01.2019

Jedním z úkolů československé rozvědky bylo i šíření aktivních či pasivních dezinformací, dle tehdejší terminologie tzv. aktivní opatření (AO). Padělek dokumentu, který jsme vybrali za archiválii měsíce, vznikl v roce 1965 právě v rámci takové akce s krycím názvem „Hope“. Použití falza…

Naše jednotky nám pijí…

Naše jednotky nám pijí…

Přidáno: 01.12.2018

Svědectvím služby u Pohraniční stráže nejsou jen prameny operativního charakteru, nýbrž i prameny z činnosti politického aparátu pohraničních brigád. Ve „stranické diskusi“ se objevuje každodennost zřetelněji než v rozkazech a výkazech činnosti: „Je nutno, abychom se podívali ještě na…

Návštěva Matky Terezy

Návštěva Matky Terezy

Přidáno: 01.11.2018

Před 34 lety, v listopadu 1984, poprvé navštívila Československo indická řeholnice, původem z Albánie, zakladatelka a představená kongregace Misionářek lásky a nositelka Nobelovy ceny Agnesë Gonxhe Bojaxhiu, známější pod jménem Matka Tereza. Její krátký pobyt, uskutečněný na pozvání kardinála Františka Tomáška,…

Socialistický Mnichov

Socialistický Mnichov

Přidáno: 02.10.2018

Dne 16. října 1968 podepsali předseda československé vlády Oldřich Černík a předseda Rady ministrů SSSR Alexej Kosygin dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické…

Hvězdy nelžou

Hvězdy nelžou

Přidáno: 01.09.2018

Český národ je znám tím, že se velmi často vyrovnává s nepříznivými událostmi a skutečnostmi lidovým humorem. Nejinak tomu bylo i v době po srpnové okupaci v roce 1968, kdy lidé neváhali psát na zdi či silnice posměšné nápisy a šířili letáky…

Demonstrace v Londýně

Demonstrace v Londýně

Přidáno: 01.08.2018

Údajně kolem tří set lidí, převážně britských odborářů, se v neděli 19. srpna 1979 shromáždilo v londýnském Hyde Parku, aby podpořili normalizační režim v Československu. Demonstrace pořádaná Novou komunistickou stranou Británie (The New Communist Party of Britain, NCP) se konala u příležitosti jedenáctého výročí…

Mrtvé schránky

Mrtvé schránky

Přidáno: 01.07.2018

Následující slova jako bychom četli v popisu celosvětově rozšířené hry geocaching a ne v archiváliích vzniklých činností StB: „Vnitrozemská mrtvá schránka bývá nejčastěji zbudována v kořenech stromů, v podstavcích osamělých křížů nebo kapliček, v lavičkách v parcích, u silničních patníků nebo sloupů elektrického vedení, na…

Falešná idyla

Falešná idyla

Přidáno: 01.06.2018

Dne 20. září 1945 se do internačního tábora v Kolíně dostavila početná delegace, složená zejména z místních politiků, zástupců úřadů, armády, sdělovacích prostředků a fotografů. Prohlídku zorganizoval jeho správce Bedřich Kárník. Jejím cílem bylo vyvrátit informace šířící se mezi obyvateli Kolína a…

Příslušníci se baví

Příslušníci se baví

Přidáno: 01.05.2018

Ve dvaceti kilometrech archiválií, uložených v  Archivu bezpečnostních složek, lze narazit i na takové, které by zde badatel většinou ani nehledal. Jednou z nich je dokumentace sportovních utkání a oslav pořádaných příslušníky Okresní správy SNB Gottwaldov z let 1967–1968 (přírůstek…

Vyklízení klášterů

Vyklízení klášterů

Přidáno: 01.04.2018

Před 68 lety proběhla v noci ze 13. na 14. dubna první etapa akce K, během níž bylo příslušníky StB v celém Československu násilně uzavřeno 219 řeholních domů a více než 2 000 řeholníků bylo odvezeno do centralizačních a internačních klášterů….