Archivy

Léto a podzim u Mariánské studánky

Léto a podzim u Mariánské studánky

Přidáno: 01.11.2022

Dílo koncilové obnovy (DKO) bylo obrodným hnutím, vzniklým v době pražského jara 1968 v české katolické církvi. Usilovalo o celkové obnovení církevního života, cíleně likvidovaného od konce 40. let 20. století totalitním režimem. Podstatným rysem tohoto hnutí také bylo uplatňování principů,…

ČSR zve americké vojáky na dovolenou

ČSR zve americké vojáky na dovolenou

Přidáno: 01.10.2022

Archiv bezpečnostních složek (ABS) disponuje i takovými archiváliemi, které by zde hledal málokdo. Jedním z takových příkladů mohou být propagační materiály vydané odborem Special Services hlavního velitelství armády USA v Evropě, uložené ve fondu Zpravodajské správy Generálního štábu (ZSGŠ) Československé lidové…

Zátopková pod Rudou hvězdou

Zátopková pod Rudou hvězdou

Přidáno: 01.09.2022

Psal se rok 1952, kdy si sportovní pár z Československa zcela podmanil XV. letní olympijské hry v Helsinkách. Manželé Zátopkovi získali v jeden den a krátce po sobě zlaté medaile, což dodnes patří k olympijským unikátům. Během jejich sportovních kariér se pozornost…

Akce „Kleť“

Akce „Kleť“

Přidáno: 01.08.2022

Ve sbírce Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy je pod archivním číslem V-3200 CB uložen velice obsáhlý vyšetřovací spis vedený na neznámé pachatele, kteří měli spáchat trestný čin podvracení republiky. To vše na základě skutečnosti, že ve dnech 21….

Jak odhalit anonyma

Jak odhalit anonyma

Přidáno: 01.07.2022

Pro odhalovaní anonymních „pachatelů“ protistátních dopisů nebo textů Státní bezpečnost používala kriminalistické metody, které měly zajistit zúžení okruhu podezřelých nebo přímo poukázat na konkrétní osobu pachatele takového činu. Rádi bychom v rámci archiválie měsíce představili několik ukázek, jak kriminalistické metody…