Archivy

Šifruj podle Babičky

Šifruj podle Babičky

Přidáno: 01.03.2023

Vyšetřovací spis arch. č. V-2016 MV z roku 1956 obsahuje jednu z žalob proti sokolským funkcionářům, kteří „nesouhlasili se sjednocením tělovýchovy v Československu“ po komunistickém převratu v roce 1948 a připravovali se na obnovu České obce sokolské, která by se uskutečnila po…

Zmijovka

Zmijovka

Přidáno: 01.02.2023

Archiv bezpečnostních složek v rámci badatelské agendy běžně zpracovává tematicky různorodé rešerše. Mnohdy jde i o poměrně kuriozní témata. Minulý měsíc se na Archiv obrátila zahraniční badatelka, která pátrá po způsobu, jakým se do západní Afriky dostala známá čepice tzv….

Černí baroni

Černí baroni

Přidáno: 01.01.2023

Po nástupu tzv. normalizace v Československu na přelomu 60. a 70. let se začal mimo jiné „normalizovat“ také kulturní život tehdejší společnosti. V oblasti literatury to mnohdy znamenalo, že některé do té doby úspěšné knižní tituly se staly formálně zakázanými. Nejen literární…

Tradiční netradiční školení

Tradiční netradiční školení

Přidáno: 01.12.2022

Někdy se během zpracování archivního fondu podaří dohledat materiál, který s daným fondem nemá žádnou přímou souvislost, ale do jisté míry nám může poskytnout zajímavé informace a někdy i zábavné čtení. Takovým příkladem je i „Seznam věcí potřebných na školení…

Léto a podzim u Mariánské studánky

Léto a podzim u Mariánské studánky

Přidáno: 01.11.2022

Dílo koncilové obnovy (DKO) bylo obrodným hnutím, vzniklým v době pražského jara 1968 v české katolické církvi. Usilovalo o celkové obnovení církevního života, cíleně likvidovaného od konce 40. let 20. století totalitním režimem. Podstatným rysem tohoto hnutí také bylo uplatňování principů,…