Akce BETA

Prostřednictvím říjnové archiválie měsíce se již potřetí vracíme do západní Afriky, tentokrát do Portugalské Guineje, kde od šedesátých let 20. století probíhal ozbrojený boj za nezávislost. Nejviditelnější tváří tamního národně osvobozeneckého hnutí byl Amílcar Cabral (čs. rozvědka jej evidovala jako tajného spolupracovníka v kategorii důvěrný styk, kr. jm. Sekretář), který stál v čele Africké strany nezávislosti Guineje a Kapverd (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde – PAIGC).[1]

Členové PAIGC krom jiného organizovali teroristické akce proti portugalské koloniální správě s všestrannou podporou tehdejší Československé socialistické republiky. Roli vojenského poradce/experta PAIGC plnil mjr. František Polda „Peták“ z čs. rozvědky, který oficiálně vystupoval jako pracovník československého zastupitelského úřadu v sousední Guinejské republice. Jeho úkolem byl výcvik partyzánů ze strany PAIGC se kterými se pohyboval po území Portugalské Guineje. Do Guinejské republiky a do Portugalské Guineje byl mjr. František Polda vyslán opakovaně, jeho činnost byla úspěšná a vedení PAIGC jej prakticky považovalo za svého hlavního vojenského poradce.

Ve svazcích I. správy SNB (bývalé civilní rozvědky) se nachází dokumenty, svědčící o podílu mjr. Františka Poldy na plánování diverzní akci s krycím názvem BETA. Jejím cílem bylo přepadení portugalské vojenské posádky dislokované v městečku Bedanda a získání většího množství zbraní pro vedení dalšího boje. Akce byla nakonec zrušena, nicméně v archivu se jako materiál trvalé hodnoty (MTH) č. 21334 dochovaly dokumenty jako např. nákresy kasáren včetně vyznačených směrů možného útoku.[2]


[1] Viz https://www.abscr.cz/archivalie/zmijovka/ a https://www.abscr.cz/archivalie/dezinformace-v-guinei/.

[2] ABS, f. I. S – svazky, MTH 21334 I. S k reg. č. 11853/103 I. S.

TELEPNEVA, Natalia: Cold War liberation: the Soviet Union and the collapse of the Portuguese empire in Africa, 1961-1975, The University of North Carolina Press, 2021, s. 108.

ZÍDEK, Petr; SIEBER Karel: Československo a subsaharská Afrika v letech 1948-1989, Ústav mezinárodních vztahů EU, 2007.