„Bratrská pomoc“ v roce 1968 a nástup normalizace

V pozdních večerních hodinách dne 20. srpna 1968 překročila invazní vojska pěti států Varšavské smlouvy (Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky a Bulharské lidové republiky) hranice tehdejší Československé socialistické republiky. Následující den se již tanky těchto armád projížděly ulicemi československých měst. Započal tak konec reformního období v komunisty vedeném Československu, který se postupně vyvinul v „normalizaci poměrů“ v republice.

O konci tzv. pražského jara a nástupu tzv. normalizace mimo jiné svědčí svazek arch. č. KR-723486 MV a jeho tzv. materiály trvalé hodnoty (MTH). Tuto změnu poměrů v Československu po invazi „spřátelených“ vojsk dokládá například záznam z daného svazku pojednávající o kontrole a výslechu československého studenta studujícího v tehdejší Spolkové republice Německo na hraničním přechodu Rozvadov ze dne 13. září 1969. V jeho vozidle byly při dopravní kontrole zabaveny výtisky tureckých deníků a časopisů, kniha Prager Tagebuch od Ivana Steigera a zejména fotografie z pražských ulic z prvních dnů okupace ze srpna 1968, které se dodnes zachovaly v tzv. materiálech trvalé hodnoty daného svazku. V něm rovněž nalezneme potvrzení ze dne 12. 9. 1969 se zmínkou o tom, že dovoz zabavených tiskovin a fotografií byl již v inkriminovaném období do ČSSR zakázán. Téma invaze do Československa v srpnu 1968 se stalo během následujícího roku pro vládnoucí komunistickou stranu a její bezpečnostní aparát na dalších 20 let veřejným tabu.

Vy se dnes však můžete na zmíněné fotografie ze srpna 1968 podívat prostřednictvím našeho webu. Svazek arch. č. KR-723486 MV je přístupný v naší aplikaci eBadatelna.

Zdroj: ABS, sbírka Svazky kontrarozvědného rozpracování (KR), arch. č. KR-723486 MV včetně MTH (materiálu trvalé hodnoty).