F. Archivní fondy ministerstva vnitra České socialistické republiky (MV ČSR)

  1. Hlavní správa VB (H1)
  2. Hlavní velitelství VB ČSR (I. díl) (H2)
  3. Hlavní velitelství VB ČSR (II. díl) (H2/II)
  4. Organizační a vnitřní správa MV ČSR (H3)
  5. Kolegium MV ČSR (H4)
  6. Vedení MV ČSR (H5)
  7. Správa vyšetřování VB MV ČSR (H7)
  8. Sekretariát generálního inspektora MV ČSR (G)
  9. Odbor pro mezinárodní styky MV ČSR (H8)