Sekretariát generálního inspektora ministra vnitra České socialistické republiky (MV ČSR)

Fond obsahuje dokumenty informativní a dokumentační povahy. Zvláštní místo zaujímají písemnosti o srpnových událostech r. 1968 na území ČSR, dále jsou zde zprávy o bezpečnostní a politické situaci, zprávy z vyšetřování upálení J. Palacha a J. Zajíce, plány bezpečnostních opatření a zprávy o jejich průběhu, návrhy na organizaci, působnost a počty příslušníků výkonného aparátu FMV, popis činností MV ČSR, dopisy a stížnosti občanů i institucí po ministra vnitra a jednací protokol.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Sekretariát generálního inspektora MV ČSR G 1969-1970 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu G 3. oddělení 0,8 bm