Kolegium ministra vnitra České socialistické republiky (MV ČSR)

Fond obsahuje informace o bezpečnostní situaci, o realizaci bezpečnostní politiky, návrhy zákonů a organizačních řádů útvarů MV ČSR, pracovní plány Kolegia, porady vedení Kolegia a jejich vyhodnocení, návrhy na povyšování příslušníků SNB, udělení medailí a vyznamenání, zprávy o připravenosti CO, návrhy projektu na organizaci kontrarozvědky, hlavní zaměření činnosti MV ČSR na jednotlivá období, materiály aktivů stranických a služebních funkcionářů, vyhodnocení služebních cest členů Kolegia, materiály k „očistě“ bezpečnostního aparátu z let 1968 – 1969, zprávy o stavu ochrany utajovaných skutečností na BÚ i CSÚ, hodnocení personálií, informace o plnění úkolů na úseku požární ochrany, o stavu a vývoji kriminality a trestné činnosti mládeže, zprávy o hospodaření, plány MTZ a investiční výstavby, rozbory nemocnosti příslušníků, plány a směrnice mimořádných pátracích akcí ad.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Kolegium MV ČSR H 4 1969 – 1991 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu H 4 (1. část) 3. oddělení 9,8 bm
Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu H 4 (2. část)