Vedení Ministerstva vnitra České socialistické republiky (MV ČSR)

Fond obsahuje materiály o připravenosti MV ČSR na mimořádná opatření a brannou pohotovost státu, plány investiční výstavby a MTZ, bezpečnostní opatření k různým výročím, materiály k výstavbě metra, návrhy novelizace trestně-právních předpisů, rozbory nemocnosti a úrazovosti na ministerstvu, zprávy o stavu tzv. „kádrových rezerv“, výsledky inspekčních cest členů Kolegia MV, zprávy o plnění úkolů na úseku dopravní služby, ochrany utajovaných skutečností ad.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Vedení MV ČSR H 5 1969 – 1980 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu H 5 3. oddělení 1,8 bm