Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti České socialistické republiky (VB ČSR) II. díl

Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti (HV VB) vzniklo v roce 1969 na MV ČSR a existovalo do r. 1975. Materiály tohoto fondu se vyskytují také ještě v přírůstcích.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Sekretariát hlavního velitelství VB ČSR H 2-1/2 1968-1975 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu H 2 díl II. (dodatek) 3. oddělení 11,40 bm
Dozorčí útvar hlavního velitelství VB ČSR H 2-2/2 1969-1975
I. odbor správy kriminální služby hlavního velitelství VB ČSR H 2-4/2 1968-1975
Personální a školský odbor hlavního velitelství VB ČSR H 2-5/2 1969-1976