Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti České socialistické republiky (VB ČSR) I. díl

Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti (HV VB) vzniklo v roce 1969 na MV ČSR a existovalo do r. 1975. Materiály tohoto fondu se vyskytují také ještě v přírůstcích.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Sekretariát hlavního velitelství VB ČSR H 2-1 1968-1975 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu H 2 (I. díl) 3. oddělení 6,44 bm
Dozorčí útvar hlavního velitelství VB ČSR H 2-2 1969-1975
Inspekce hlavního velitelství VB ČSR H 2-3 1969-1975
II. odbor správy kriminální služby hlavního velitelství VB ČSR H 2-4 1968-1975