B. Archivní fondy řídících a organizačních útvarů ministerstva vnitra (MV) a federálního ministerstva vnitra (FMV)

 1. Studijní ústav MV (A1)
 2. Sekretariát MV (A2)
 3. Sekretariát náměstka MV plk. Jindřicha Kotala (A5)
 4. Sekretariát náměstka MV plk. Jaroslava Klímy (A7)
 5. Sekretariát I. náměstka MV plk. Jana Záruby (A9)
 6. Sekretariát státního tajemníka v MV ČSSR plk. JUDr. Jána Majera (A10)
 7. Sekretariát náměstka FMV plk. JUDr. Františka Vaška (A13)
 8. Sekretariát náměstka MV pro vojska genmjr. Ludvíka Hlavačky a plk. Karla Peprného (A19)
 9. Sekretariát náměstka FMV plk. JUDr. Jaroslava Voseckého (A20)
 10. Sekretariát náměstka MV plk. Štefana Demjana (A24)
 11. Sekretariát naměstka FMV genmjr. Jána Pješčaka a genmjr. Pavola Vaňa (A32)
 12. Sekretariát I. náměstků FMV genmjr. Jána Hanuljaka, genmjr. JUDr. Jána Kováče a genpor. Ing. Alojze Lorence (A33)
 13. Organizační a vnitřní správa FMV (A6)
 14. Inspekce ministra vnitra (A8)
 15. Odbor pro mezinárodní styky (A11)
 16. Hlavní velitelství SNB (A17)
 17. Sekretariát komise pro ochranu státního tajemství (A23)
 18. Kádrová správa (A26)
 19. Statisticko-evidenční odbor (A31)
 20. Bezpečnostní složky MV (A12)