Sekretariát komise pro ochranu státního tajemství

Fond obsahuje seznamy utajovaných skutečností, přehledy utajovaných výzkumných, vývojových a výrobních úkolů, normy vydané k problematice ochrany utajovaných skutečností.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Sekretariát komise pro ochranu státního tajemství A 23 1947 – 1977 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 23 3. oddělení 3,24 bm