Hlavní velitelství Sboru národní bezpečnosti (SNB)

V tomto fondu jsou uloženy situační zprávy a hlášení o bezpečnostních poměrech včetně pohraničí, informace pro ministra vnitra, různá znění zákona o národní bezpečnosti, zprávy o činnosti četnictva za okupace, písemnosti k dislokaci útvarů SNB, trestné činnosti aj.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Hlavní velitelství SNB A 17 1945 – 1947 (1948) Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 17 3. oddělení 9 bm