Odbor pro mezinárodní styky

Jedná se převážně o korespondenci mezi bezpečnostními sbory Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republiky, Polska, Rumunska, SSSR a v malé míře také Albánie, Číny, Mongolska a Vietnamu a dokumenty odboru pro mezinárodní styky FMV.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Odbor pro mezinárodní styky A 11 1955 – 1969 (1971) Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 11/1; Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 11/2 3. oddělení 6,87 bm