Sekretariát ministra vnitra

Jedná se o organicky vzniklé fondy centrálních úřadů unitárního a federálního ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti. Jsou v nich obsaženy písemnosti vyprodukované činností organizačních útvarů unitárního a federálního ministerstva vnitra, centrálních a některých krajských správ SNB. Dále obsahuje fondy kanceláře ministrů a náměstků ministra, kolegií ministra, rozkazy a nařízení ministrů a náměstků ministra, materiály právního odboru a vnitřní správy.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Sekretariát ministra vnitra I. díl A 2/1 1948 – 1959 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/1 3. oddělení 10,5 bm
Sekretariát ministra vnitra II. díl A 2/2 1960 – 1965 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/2 4,92 bm
Sekretariát ministra vnitra III. díl A 2/3 1966 – 1975 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/3 10,44 bm
Sekretariát ministra vnitra IV. díl A 2/4 1970 – 1978 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/4 6,72 bm
Sekretariát ministra vnitra V. díl A 2/5 1961 – 1978 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/5 2. oddělení 20,00 bm
Sekretariát ministra vnitra VI. díl A 2/6 1971 – 1975 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/6
Sekretariát ministra vnitra VII. díl A 2/7 (1946 – 1980) 1969 – 1980 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/7
Sekretariát ministra vnitra VIII. díl A 2/8 1970 – 1982 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/8
Sekretariát ministra vnitra IX. díl A 2/9 1978 – 1982 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/9
Sekretariát Federálního ministerstva vnitra X. díl A 2/10 1976 – 1992 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/10