Evidenční záznamy kontrarozvědných a rozvědných útvarů StB

Podklady převzaté Archivem bezpečnostních složek od Ministerstva vnitra ČR.

Seznamy evidovaných osob podle § 7 zákona č. 107/2002 Sb.

Do seznamu jsou doplněny tzv. objektové svazky, osoby evidované na první správě, osoby evidované bez dat narození. V následující tabulce si můžete stáhnout nebo prohlédnout seznam ve formátu .xls. Dále si můžete stáhnout nebo prohlédnout ve formátu .tif vyjádření osob k jejich evidenci.

Poznámka „ * “ – Archiv bezpečnostních složek od Ministerstva vnitra ČR převzal soubor pravomocných rozsudků, kterými se určuje, že evidence některých osob je neoprávněná. Toto označení (nebo jeho absence) má pouze informativní charakter a nemůže být proto použito jako průkazní materiál pro úřední jednání. V případě, že se domníváte, že je toto označení chybné, nebo že v některém případě takové označení chybí, obraťte se prosím na Archiv bezpečnostních složek. Toto označení rovněž může být v budoucnu doplňováno v případech, kdy bude soudem o neoprávněnosti evidence konkrétní osoby teprve rozhodnuto.

Název K nahlédnutí Ke stažení
Seznam evidovaných osob, zveřejněný podle §7 zákona č 107/2002 Sb. vedených v registračních protokolech StB A – G ZIP A – G
H – Kš ZIP H – Kš
Ku – Po ZIP Ku – Po
Pr – T ZIP Pr – T
U – Ž ZIP U – Ž
XLS ZIP XLS
Seznam evidovaných osob, zveřejněný podle §7 zákona č 107/2002 Sb. vedených v archivních protokolech StB A – L ZIP – A – L
M – Ž ZIP – M – Ž
XLS ZIP XLS
Seznam evidovaných osob, zveřejněný podle §7 zákona č 107/2002 Sb. vedených na I. správě SNB XLS ZIP – XLS
Příloha č. 3 – vyjádření osob k faktu jejich registrace ZIP – TIF

Aktualizováno Archivem bezpečnostních složek k 15.5.2009

Název K nahlédnutí Ke stažení
Seznam evidenčních záznamů vedených na I. S SNB zveřejněných podle § 7 zákona č. 107/2002 Sb. – doplněk XLS ZIP – XLS

Seznam objektových svazků

Název K nahlédnutí Ke stažení
Seznam objektových svazků vedených v registračních protokolech StB XLS ZIP XLS
Seznam objektových svazků vedených v archivních protokolech StB XLS ZIP – XLS
Seznam objektových svazků vedených v registračních protokolech na I. správě SNB XLS ZIP – XLS

Seznam personálních spisů zpřístupněných do 31.12.2004

Vysvětlivky a zkratky