Seznam druhů svazků vedených bývalou Státní bezpečností

Zkratka Druh svazku
A Agent (Tajný spolupracovník)
KA Kandidát agenta
Krycí adresa
TS Tajný spolupracovník (Agent)
IS Ideospolupracovník
KTS Kandidát tajné spolupráce
I Informátor
KI Kandidát informátora
R Rezident
KB Konspirační byt (MK – majitel klíčů)
PB Propůjčený byt
D Důvěrník
DS Důvěrný styk
OB Objektový
OS Osobní
SK Skupinový
PZ Pozorovací
KO Kontrolní
EV Evidenční
P Pátrací
AP Agenturně pátrací
S Signál
VO Věcný operativní (prověřování signálu)
PO Prověřovaná osoba
NO Nepřátelská osoba
NS Nevázaná osoba
VC Vízový cizinec
N Navrátilec
DP Důvěrný pramen
VM Volný materiál