Evidenční záznamy podle § 7 zákona č. 107/2002 Sb.

Vážení badatelé, za účelem co nejširšího odhalování praxe komunistického režimu při potlačování politických práv a svobod vykonávaných prostřednictvím tajných represivních složek totalitního režimu Archiv bezpečnostních složek zpřístupňuje pronásledovaným osobám dokumenty o jejich pronásledování a zveřejňuje údaje o vykonavatelích tohoto pronásledování a jejich činnosti. Pokud zvolíte tuto formu vyhledávání, můžete pracovat s evidenčnímy záznamy spolupracovníků bývalé Státní bezpečnosti, včetně Hlavní správy rozvědky, Vojenské kontrarozvědky a Odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy Ministerstva spravedlnosti ČSR. Zveřejněním těchto evidenčních podkladů naplňuje Archiv zákon č. 181/2007 Sb., resp. zákon č. 107/2002 Sb. Podklady jsou zveřejňovány v aktualizované podobě, vycházející z podkladů předaných k 1. únoru 2008 Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem spravedlnosti ČR. Pod pojmem „spolupracovník“ tento zákon rozumí osobu, o které byl kdykoliv v období od 25. února 1948 do 15. února 1990 evidován bezpečnostní složkou svazek kategorie rezident, agent, informátor, držitel propůjčeného bytu nebo držitel konspiračního bytu a dále v případě Hlavní správy rozvědky ideový spolupracovník, důvěrník a důvěrný styk. Jako další podmínku zákon určuje, že takto mohou být zveřejňovány pouze osoby, nejedná-li se o cizince. Poznámka: O nahlížení do archivních materiálů vztahujících se k cizím státním příslušníkům je možné žádat dle návodu uvedeného v části Jak žádat o archiválie. Pokud na ně nebyl např. z popudu nějaké zpravodajské služby ČR aplikován § 15 zákona č. 181/2007 Sb., bude Vám dokument předložen ke studiu.

 

Vyhledávání v evidenčních záznamech MV

Vyhledávání v evidenčních podkladech, převzatých Archivem bezpečnostních složek od Ministerstva vnitra ČR, Vám usnadní tento formulář:

Na základě kontroly zveřejněných podkladů realizované Archivem bezpečnostních složek po převzetí povinnosti obsažené v § 7 odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb. byl ve spolupráci s Odborem správních činnosti MV ČR seznam evidenčních záznamů vedených na I. správě SNB doplněn o 642 evidenčních záznamů. U dalších 1146 osob není aktuálně možné jednoznačně určit státní příslušnost, a proto Archiv provádí další šetření směřující k jejich úplné identifikaci.

Zpracování a ochrana osobních údajů v Archivu bezpečnostních složek

Archiv bezpečnostních složek v souladu s ust. § 10a zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, před zpřístupněním dokumentu oprávněnému žadateli znečitelňuje v kopii dokumentu:

  • datum narození a bydliště jiných osob,
  • všechny údaje o jejich soukromém a rodinném životě, o trestné činnosti, zdraví a majetkových poměrech.

Pokud je zpřístupňovaným dokumentem kádrový (personální) spis příslušníka bezpečnostní složky, znečitelňuje v něm též:

  • všechny údaje o osobách stojících mimo služební a veřejnou činnost příslušníka.

Podklady převzaté Archivem bezpečnostních složek od Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR

Pod odkazy Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany a Ministerstvo spravedlnosti najdete seznamy spolupracovníků bývalé Státní bezpečnosti (včetně Hlavní správy rozvědky a Vojenské kontrarozvědky) a Odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy Ministerstva spravedlnosti ČSR, seznamy tzv. objektových svazků a seznamy personálních spisů, zpřístupněných dle výše uvedeného zákona.