Seznam personálních spisů zpřístupněných do 31.12. 2004 (66 spisů)

(resp. seznam personálních spisů, které jsou přístupné pouze podle zákona č. 107/2002 Sb., nelze o ně tedy žádat podle archivního zákona č. 499/2004 Sb.)

Příjmení Jméno č.spisu   Příjmení Jméno č. spisu
Arazim Ludvík 1859   Kuja Zdeněk 1367
Bílek Stanislav 3528   Láska Ladislav 2793
Bohůněk Miloslav 6139   Louda Václav 3489
Brus Karel 4017   Ludvík Josef 1760
Bubeník Vlastimil 1973   Ludvík Josef 1562
Budín Jan 1502   Mareček Vladimír 1375
Čadek Josef 812/23   Mareš Josef 6845
Čech Miloslav 638/29   Michalík Milan 1031
Černý Otakar 1531   Miller Jaroslav 3740
Foltýn Pavel 1076   Miřijovský Vladimír 3154
Franta Josef 3269   Mojžíš Miloslav 9173/46
Gallat Petr 1113   Navara Jan 1503
Had Alois 6821   Opatrný Pavel 1537
Havlíček Václav 3774   Pištora Karel 3871
Hladík Miloš 6625   Plíhal Josef 401/7
Hrabal František 3005/30   Prášek Jan 2921
Hrabík Jarosiav 5928   Rychtařík Zdeněk 2284
Hrbáček Jaroslav 5691   Řepík Vladislav 3951
Chrenšč Petr 1303   Řezníček Ladislav 3080
Jeřábek Josef 1438   Řezníček Ladislav 3881
Ježek Jiří 1908   Říha Václav 2092
Kavan Antonín 5676   Slavík Josef 2664
Kleník Milan 627   Soudný Jiří 1528
Klíma Jaroslav 5715   Soukup Milan 2321
Koníček Ivan 1953   Stárek Vladimír 6659
Kováč Ján 2597   Šefrna Lubomír 615
Kožuch Albín 6712   Šíma Václav 1870
Králík Mojmír 2115   Šorčík Josef 6004
Kraus Zdeněk 1543   Šulc František 2790
Krpec Arnošt 2253   Šulc František 6380
Kříž Jaroslav 2534   Vach František 2133
Kubr Jaroslav 4927   Vaněk Vladimír 2234
Kucian Miloš 1500   Vychopeň Miroslav 1447
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Arazim Ludvík 141199 1.1.1950   Vzat do kmenového a likvidačního stavu KV-StB Pardubice
    8.10.1953   Ustanoven do funkce náčel. 1. odd. 4. odboru III. správa MV
    22.12.1953   Ustanoven náčel. 1.odd. 4.odboru III.správa MV
    1.4.1954   Ústaven náčel. 1.odd. 4.odboru III.správa MV
    1.12.1955   Ustanoven zást. náčel. 4.A odboru III.správa MV
    15.9.1957   Přemístěn ze III. správy MV ke KS-MV Praha  
    1.4.1961   Přemístěn od KS-MV Praha ke II. správě MV  
    1.1.1961   Ustanoven do funkce st. ref 1. odd. 2. odboru II. správa MV
    1.2.1963   Ustanoven star. ref. oper. skupiny 3. odboru II. správa MV
    1.3.1964   Starší ref. 3. odd. 3. odboru KRS II. správa MV
    1.10.1966   reorganizace – stejná funkce II. správa HS StB
    1.3.1967   Starší ref. 3.odd. I. odboru KRS II. správa HS StB
    1.11.1970   Ustanoven star. ref. oper. S StB s výkonem funkce na odb. vyšetřování StB KS-SNB Praha
    1.3.1972   Přemístěn dočasně ke specielní skupině vyšetřování StB. Současně istanoven starším vyšetřovatelem KS-SNB Praha
    31.3.1974   Propuštěn ze sl. poměru podle §100, odst.1, písm.d/ zák. č. 100/70 Sb. /Hodnocen jako nevyhovující z politického důvodu a morálně nezpůsobilý./  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Bílek Stanislav 116276 1.6.1969   Starší refernt I. správa MV
    1.8.1980   Starší referent 1. odd. odb. StB KS SNB Ostrava
      30.4.1982 Uvolněn ze služeb. poměru příslušníka SNB podle §99 odst. 1 zák. č. 100/1970 Sb. (Starobní důchod)  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Bohůněk Miroslav 141688 1.2.1964   refernt 3.odd. II.a odb. KS-MV Praha
    31.3.1967   Propuštěn podle sl. předpisu Kádr-II-I, Hl. VI, čl. 71, písm. b) (na vlastní žádost)  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Brus Karel 164096 8.5.1950   Příjat do služeb. poměru MNB
      14.4.1981 Ukončen služ. poměr příslušníka SNB (Úmrtí – bez souvislosti s výkonem služby) I. správa MV
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Bubeník Vlastimil 177714 1.5.1979   Přeložen trvale-referent odd. StB OS Tábor
    1.9.1979   Povolán k dennímu studiu VŠ StB  
    31.1.1984   Studium ukončeno  
    1.2.1984   Přeložen KS SNB České Buděj.
    1.2.1984   Referent obl. odd. správa StB ČB
    13.9.1984 12.7.1985 10měs. inter. odb. kurs při rozvědné škole Výboru StB při RM SSSR v Moskvě  
    1.10.1986   St. ref. obl.odb. S StB ČB
    1.12.1988   St. ref. obl. odb. S StB ČB
    15.2.1990   Odvolán z funkce  
    16.2.1990   Zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené přísl.  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Budín Jan 172558 1.9.1975 17.7.1981 Denní studium VŠ StB VŠ SNB
    1.8.1981   Starší ref. odd. StB OS SNB Písek KS SNB České Budějovice
    1.9.1987 31.12.1987 Pověřen zastupováním e funkci zástupce náčelníka OS SNB Písek pro StB KS SNB České Budějovice
    1.11.1987   Zástup. náč. odd. StB OS Písek KS SNB České Budějovice
    1.10.1988 31.10.1988 Stáž na správě StB KS Č.Buděj. KS SNB České Budějovice
    1.12.1988   Ster. ref. spec. odd. analyt. a využ. VT org. analyt. odb. StB KS SNB Č. Buděj. KS SNB České Budějovice
    15.2.1990   Zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené přísl. KS SNB České Budějovice
    24.6.1990   Propuštěn ze služeb. poměru přísl. SNB podle §100 odst. 1 písm. g) zák. č. 100/70 Sb. – podle vyjádření obč. komise není způsobilý k výkonu služby u SNB  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Čadek Josef 141222 1.9.1954   Referent Od FED Pha k II. spr. MV 2. odd. I. odboru
    1.11.1957   St. ref. 2. odd. I. odb. II. spr. MV
    1.10.1958   Ze služebních důvodů přemístěn a ustanoven st. ref. 1. odd. zahranič. agendy OP HS-
    1.9.1959   Povolán do pětiměsíčního int. Kursu jazyka německého.  
    1.4.1962   Přemístěn z HS-VB Praha Starší referent II. správa MV 4. odd. II. Odb
    1.2.1963   Ustanoven starší referent 3. odd. 3. odb. II. spr. MV
    1.3.1964   Starší referent 3. odd. 7. odb. KRS-MV II. spr.
    1.6.1965   Starší referent 3. odd. 4. odb.
    1.10.1966   Starší referent 2. odd. 4. odb. II. spr. HS StB
    1.3.1967   Starší referent 1. odd. 4. odb.
    1.10.1967   Starší referent 4. odd. 4 odb II. spr. HS StB
    20.5.1969   Dočasně odvelen k odboru pasů a víz KS-SNB Praha
    1.10.1969   Záloha pro nadpočetné Dispoziční zálohy MV ČSR
    1.2.1970   Přemístěn referent 1. skup. 00 VB Praha 9 MS VB Praha
    31.3.1971   Propuštěn ze sl. poměru podle předpisu MV-kadr-II-1, hl. VI. čl. 70, písm.d/ Hodnocení nevyhovující/ Odchodné náleží ve výši jednoho hrubého měsíčního platu.  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Čech Miloslav 161023 1.3.1957   Přijat k SNB, refernt 1. odd. I. odb. I. správa MV
    1.9.1957   Starší refernt 1. odd. I. odb. I. správa MV
    6.10.1958   II. záloha I. správy MV, zástupce residenta I. správa MV
    1.11.1960   Starší referent I. odb. I. správa MV
    1.2.1961   I. záloha I. správy I. správa MV
    10.5.1961   II. záloha I. správy MV, zástupce residenta I. správa MV
    15.4.1962   Náčelník odd. na II. odb. I. správa MV
    1.8.1962   Zástupce náčelníka I. odb. I. správa MV
    1.1.1963   Zatímně náčelník I. odb. I. správa MV
    1.6.1966   Zástupce náčelníka I. správy MV I. správa MV
    1.8.1968   Zatímně náčelník I. správy MV I. správa MV
    1.3.1969   Zatímně náčelník správy „A“ HSR I. správa MV
    1.5.1969 31.7.1969 Náčelník správy „A“ I. správa MV
    1.9.1969   Zástupce náčelníka odb. zvl. zálohy I. správa MV
    31.10.1970   Propuštěn ze služ. poměru příslušníka SNB dle hl. VI. čl. 70 písm. d (Invalidní důchod)  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Černý Otakar 176413 1.9.1977   Referent na místě star. ref. 1. odd. 2. odboru X. správa FMV
    1.5.1978   Star. ref. 1. odd. 2. odboru X. správa FMV
    1.9.1983   Stud. při výkonu služby DŠ VŠ SNB fak. StB Vysoká škola SNB
    1.9.1988   St. referent spec. 3. odd. 11. odboru II. správa SNB
    15.1.1990   Záloha pro přecodně nezařazené podle čl. 42 odst. 1 NMV č. 25/83 v kádr a mater. péči II. S SNB  
    30.6.1990   Uvolněn ze služ. poměru přísl. SNB podle §99 odst. 1 zák. č. 100/70 Sb. a čl. 100 odst. 1 písm. d/ NMV ČSSR č. 25/83  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Foltýn Pavel 168607 1.10.1976   Ustanoven do funkce referenta KO pasů a víz KS SNB Brno
    30.8.1977   Denní studium prap.školy pro přísl. se zákl. vzděl. PŠ SNB Brno  
    31.1.1979   Ukončeno  
    15.1.1980   Referent II. odb. 3. odd. S StB KS SNB Brno
    1.8.1980   Referent oper.skup. 4. odd. II. odb. S StB KS SNB Brno
    1.9.1980   Studium 5 let důst. cyklu pro mat.  
    1.7.1985   Ukončeno  
    1.9.1985   Referent 4. odd. II. odb. S StB KS SNB Brno
    1.4.1987   St. ref. 4. odd. II. odb. S StB KS SNB Brno
    1.12.1988   St. ref. opr. skup. organ. a analyt. odb. S StB KS SNB Brno
    15.2.1990   Odvolán z funkce  
    16.2.1990   Zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené příslušníky, vyjmut ze zálohy, propuštěn ze služ. poměru podle § 100 odst. 1 písm. g zák. č. 100/70 Sb. dle vyjádření občanské komise není způsobilý služby SNB  
    2.7.1990   Končí služební poměr  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Franta Josef 142122 5.2.1954 15.1.1956 Zástupce náčelníka OVKR 22. let. divize VI. správa MV
    16.1.1956 30.6.1959 Zástupce náčelníkaOVKR let. učiliště  
    1.7.1959 31.8.1960 Starší referent 1. odd. III. odboru HS VKR
    1.9.1960 31.7.1961 Starší referent 1. odd. odboru VKR 7.A  
    1.8.1961 15.4.1962 Starší referent odd. letectva odb. VKR 7.A  
    16.4.1962 31.7.1962 Náčelník skupiny pro štáb odb. VKR 7.A  
    1.8.1962 2.9.1962 Dán do dispozic VKR  
    3.9.1962 6.7.1964 Povolán do 2leté stř. odb. školy MV  
    7.7.1964 31.7.1964 Přemístěn k odb. VKR 7.A bez funkce III. správa MV
    1.8.1964 31.8.1964 Zástupce náčelníka 2. odd. odboru VKR 7. armády PVOS III. správa MV
    1.9.1964 30.9.1964 Starší referent VKR 2. odd. odboru VKR 7. armády PVOS III. správa MV
    1.10.1964   Náčelník 1. odd. odboru VKR 7. armády PVOS III. správa MV
    31.12.1982   Propuštěn ze služ. poměru vojáka  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Galat Petr 166192 1.10.1974   Přijat do SNB-ref. 1. odd. IV. odb. StB KS MV Hradec Králové
    1.10.1975   Ref. 2. odd. IV. odb. StB HK
    13.10.1975 14.7.1976 Povolán do prap. školy v PŠ Slapy n. Vltavou pro přísl. se střed. vzděl. směr StB  
    1.1.1979   Ref. 1 odd. IV. odb. StB HK
    1.10.1979 1.10.1980 Ref. StB OS SNB Pardubice
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Had Alois 102091 1.10.1966   Starší ref. 1. odd. 8. odboru II. správa HS StB
    1.4.1969   St. ref. operat. odb. vnitř. zpravod. 2 HS StB ČSR
    15.1.1971   St. ref. 2. odd. 2. odb. II. správa FMV
    15.4.1973   Star. ref. 3. odd. 2. odb. na místě star. ref. special. II. správa FMV
    1.10.1973   Starš. ref. 2.odd. 2.odboru II. správa FMV
    1.7.1974   Star. ref. 3. odd. 4. odb. X. správa FMV
    1.2.1975   Star. ref. spec. 3. odd. 4. odb. X. správa FMV
    1.10.1977   Star. ref. spec. 3. odd. 1.odboru X. správa FMV
    30.4.1980   Uvolněn ze služeb. poměru příslušníka SNB /Starobní důchod/  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Havlíček Václav 102372 14.59.1965 19.1.1967 Dálkové studium v trvání 18 měs. pro vysokoškoláky a mat. po linii StB FED Praha  
    1.7.1967   Referent O-StB Mělník KS SNB Praha
    15.8.1972   Star. referent 3. odd. 4. odboru II. správa FMV
    15.4.1973   Star. ref. 2. odd. 4.B odboru II. správa FMV
    1.7.1974   Star. ref. special. 2. odd. 3. odb II.správa FMV
    1.8.1974   Náčelník 2. odd. 3. odb. XI. správa FMV
    1.11.1976   Náčelník 4. odd. 3. odb. XI. správa FMV
    1.2.1977 28.4.1977 Vyslán do 3měs. odborného kursu FED KGB  
    1.1.1980   Zařazen do činné zálohy  
    28.2.1989   Uvolněn ze služeb. poměru příslušníka SNB podle §99 odst. 1 zák. č. 100/70 Sb. /Starobní důchod/  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Hladík Miloš 241530 1.9.1979   Přijat k SNB, technik 4. stupně 55. odb. I. správa MV
    15.4.1990   Zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené příslušníky  
    1.7.1990   Technik IV. stupně II. odb. Fed. správa VB
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Hrabal František 116449 1.11.1954 30.11.1954 Referent OO-MV Hlučín KS-MV Ostrava
    1.12.1945 30.11.1959 Referent III. odb. KS-MV Ostrava
    1.12.1959 31.3.1964 St. ref. III. odb. 1. odd. KS-MV
    1.4.1964   St. ref. II. odb. 5.odd. KS-MV Ostrava
    1.9.1964   Povolán k závěrečnému internátnímu soustředění II. běhu kombinovaného studia 2leté středně odborné školy MV v středně odborné škole MV FED v Praze  
      5.2.1965 Studium ukončeno  
    1.9.1966   St. ref. 4. odd. II. odb. správy StB KS SNB Ostrava
    1.9.1971   St. ref. 4. odd. I. odb. S StB
    1.9.1973   St. ref. 4. odd. I. odb. S StB
    31.10.1982   Uvolněn ze služebního poměru příslušníka ze závažných osobních důvodů podle § 99 odst. 1 zák. č.100/70 Sb. Zdravotní důvody, odchodné náleží. Za dlouholetou obětavou službu v SNB uděleno uznání.  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Hrabík Jaroslav 106345 1.8.1966   Náčelník 1. odd. II. odb. S StB KS SNB Plzeň
    1.8.1971   Zástupce náčelníka I. odb. KS SNB Plzeň
    1.2.1975 12.4.1975 3měs. kurs při VŠ FED KGB v Moskvě  
    1.4.1976   Dočasně pověřen výkonem funkce náčelníka odd. StB Karlovy Vary KS SNB Plzeň
    1.7.1976   Náčelník odd. StB Karlovy Vary KS SNB Plzeň
    1.10.1977   Náčelník OS SNB Karlovy Vary KS SNB Plzeň
    30.4.1980   Uvolněn ze služeb. poměru příslušníka SNB podle §99 odst. 1 zák. č. 100/70 Sb. /Starobní důchod/  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Hrbáček Jaroslav 116452 1.2.1949   Výkonný orgán V-StB Praha V-StB Praha
    1.12.1951   KV-StB Bratislava KV-StB Bratislava
    1.1.1953   Náčelník KS-StB Bratislava  
    5.5.1953   Náčelník KS-StB Košice KS-StB Košice
    1.6.1953   I. zást. náčelníka KS Mv Ostrava KS-MV Ostrava
    15.12.1970   Náčelník II. spr. FSZS II. správa FSZS
    1.9.1973 29.11.1973 vyslán k intern. studiu 3měs. kursu při VŠ FED při RM SSSR v Moskvě  
    1.6.1974   Náčelník II. spr. FMV II. správa FMV
    1.1.1980   Dočasně pověřen výkonem funkce náčelníka vědecko-pedagogického prac. oper. kontr. činnosti Vysoká škola SNB
    13.12.1980   Skončen služební poměr příslušníka DNB podle §98 odst. 1 písm. e) zák. č. 100/70 Sb. /Úmrtí/  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Chrenšč Petr 175445 1.3.1977   Referent odd. utajeného spojení IV. odb. VII. správa FMV
    19.9.1977 28.6.1979 DŠ Praha več. studium StB DŠ Praha
    1.1.1978   Referent 1. odd. IV. odboru KS SNB České Budějovice
    1.4.1980   Referent odd. StB OS Písek KS SNB České Budějovice
    1.5.1986   Star. referent odd. StB OS Písek KS SNB České Budějovice
    15.2.1990   Zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené přísl. KS SNB České Budějovice
    24.6.1990   Propuštěn ze služeb. poměru přísl. SNB podle § 100 odst. 1 písm. g) zák. č. 100/70 Sb. – podle vyjádření obč. komise není způsobilý k výkonu služby u SNB  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Jeřábek Josef 166627 31.12.1974   Přijat a ustanoven do funkce ref. II. odb. S StB Brno
    1.1.1975   Referent 4. odd. II. odb. S StB
    1.9.1975 28.5.1976 Inter. stud. prap. školy pro přísl. SNB se střed. vzděl. směr StB v Brně  
    1.5.1977   Starší referent II. odb. 4. odd. S StB KS SNB
    1.6.1979   Starší referent 1. odd. Ii odb. S StB KS SNB
    1.8.1985   Náčelník 4. odd. II. odb. S StB KS SNB
    1.12.1988   Ved. st. ref. spec. 2. odd. II. odb. S StB KS SNB
      14.1.1990 Odvolán  
    15.1.1990   Zařazen do zálohy pro přech. nezařazené příslušníky v kádr. a mat. péči KS SB Brno
    31.5.1990   Uvolněn ze služ. poměru přísl. podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/70Sb. ze závažných důvodů  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Ježek Jiří 106375 1.8.1966   Referent 3. odd. II. odb S StB KS SNB Plzeň
    1.9.1974 19.6.1975 Inter. stud. roč. kursu, obor kontrarizv. při VŠ FED KGB V SSSR  
    1.1.1978   Zástupce náčelníka 1. odd. II. odboru S StB KS SNB Plzeň
    15.3.1978   Dočasně pověřen výkonem funkce náčelníka 2. odd. 2. odboru X. správa FMV
    1.1.1981   Ved. star. ref. spec. 2. odd. 2. odb. II. správa SNB
    1.9.1988   St. referent spec. 3.odd. 11.odboru II. správa SNB
    15.1.1990   Záloha pro přechdně nezařazené podle čl. 42 odst. 1 NMV č.25/83  
    31.3.1990   Uvolněn ze služ. poměru podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/70 Sb.  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Kavan Antonín 143232 4.1.1953   Povolán do roční oper. školy MV v SSSR  
    1.2.1954   Ustanoven do funkce náčelníka správy VII. správa MV
    15.7.1968 14.10.1968 Zproštěn výkou funkce /na základě šetření komise pro zjišťování a posuzování případů nezákonného postupu příslušníků SNB a SNV/  
    15.10.1968   Zatímně – zástupce náčelníka 4. odboru IV. správa MV HS StB
    1.3.1969   Zatímně – náčelník IV. odbor IV.správa FSZS
    1.11.1969   Pověřen – zástupce náčelníka správy IV. správa FSZS
    15.3.1971   Náčelník správy IV. správa FMV
    31.12.1982   Uvolněn ze sliž. poměru /Starobní důchod/  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Kleník Milan   15.1.1954   Oparativní škola I. správy MV I. správa MV
    1.8.1954   Starší referent I. správy MV I. správa MV
    1.5.1955   Náčelník I. odd. I. odb. I. správa MV
    16.8.1956   Rezident I. správa MV
    24.10.1958   Starší referent I. odb. I. správa MV
    28.12.1958   Starší referent VI. odb. I. správa MV
    1.10.1961   II. záloha I. správy MV, člen residentury I. správa MV
    8.10.1963   Starší referent VI. odb. I. správa MV
    15.8.1968   Vyjmut ze stavu příslušníků MV (Úmrtí)  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Klíma Jaroslav 145031 1.11.1950   Přemístěn MV StB Praha
    1.4.1952   Přemístěn KV StB Karlovy Vary
    1.6.1952   Přemístěn HS StB Praha
    1.1.1953   Zatímně ustanoven do funkce krajského náčelníka KS StB Karlovy Vary
    1.1.1954   Náčelník KS KS MV
    1.10.1956   Činná záloha  
    1.9.1957 27.7.1958 Povolán do školy v SSSR  
    1.9.1958   Zástupce náčelníka KS KS MV Praha
    22.11.1961   Zástupce náčelníka správy I. správa MV
    29.10.1962   Náměstek ministra vnitra Vedení MV
    1.12.1968   St. ref. spec. na odd. analytického odboru, součacně přidělen k výkonu služby na SEO II. správa HS StB
    1.4.1969   starší ref. spec. 4. odd. analyt. odboru II. správa FSZS
    1.8.1969   Neplacená činná záloha  
    1.11.1972   Náčelník odboru pro mezinár. styky Sekretariát FMV
    1.2.1975   Konzultant ministra vnitra Sekretariát FMV
    30.4.1976   Uvolněn ze služ. poměru přísl. SNB podle § 99/1 zák. č. 100/70 Sb. (Starobní důchod)  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Koníček Ivan 174311 1.9.1976   Referent na místě star. ref. 2. odd. 1. odb. X. správa FMV
    1.12.1977   starší ref. 1. odd. 1. odboru X. správa FMV
    1.9.1984   Stud. při výkonu služby fak. StB Vysoká škola SNB
    1.9.1988   St. referent spec. vnitřní skupiny 10. odb. II. správa SNB
    15.1.1990   Záloha pro přechodně nezařazené přísl.  
    25.6.1990   Propuštěn ze služ. poměru podle § 100 odst. 1 písm. g zák. č. 100/70 Sb. /Podle vyjádření občanské komise nezpůsobilý k výkonu služby v SNB/  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Kováč Ján 124893 1.2.1972   Náčelník KS SNB KS SNB Bratislava
    1.6.1974   Náčelník XII. správy XII. správa FMV Bratislava
    1.2.1975 12.4.1975 Internátní studium při Vysoké škole FED KGB v Moskvě  
    1.6.1979   Náměstek ministra vnitra  
    1.10.1979 31.10.1985 I. náměstek ministra vnitra ČSSR  
    1.11.1985   Náčelník správy Kancelář MV ČSSR
    25.2.1988   Propuštěn ze sl. proměru podle § 100 odst. 1 písm. e) zák. č. 100/1970 Sb. (Porušení služební přísahy zvlášť hrubým způsobem)  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Kožuch Albín 141579 1.8.1950   Přijat do SNB KV StB Hradec Králové
    7.10.1950   Přeložen KS MV Ostrava
    1.3.1963   Zástupce náčelníka správy III. správa MV
    1.1.1964   Zástupce náčelníka KRS MV KRS MV – II. správa MV
    1.9.1965   Činná záloha  
    1.7.1966 30.11.1966 Zástupce náčelníka II. správa MV
    1.12.1966   Zatímně – náčelník 7. odboru II. správa HS StB
    15.11.1968   Zatímně – náčelník 1. odd. 6. odb. II. správa HS StB
    1.3.1969   Ustanoven zázstupcem náč. odboru VC se souč. pověřením vedení odboru HS StB MV ČSR
    15.10.1969   Zástupce náčelníka odboru VC HS StB MV ČSR
    1.1.1970   Náčelník odb. vniř. zpravodajství 3 HS StB MV ČSR
    1.1.1971   Dočasně – náčelník 3. odboru II. správa FMV
    1.7.1974   Náčelník 5.odboru X. správa FMV
    1.9.1975   Vyslán do inter. st. 3měs. odb. kursu při VŠ FED KGB v Moskvě  
    1.12.1978   Činná záloha  
    30.9.1981   Uvolněn ze služ. poměru přísl. /Starobní důchod/  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Králík Mojmír 155624 1.6.1971   Přeložen trvale a ustanoven ref. O StB Ústí n. Orlicí
    2.9.1974 3.12.1976 2leté dálkové důst. studium SNB FED Vinoř pro přísluš. se střed. vzděl.  
    1.1.1977   St.ref. O StB Ústí n. Orlicí
    1.10.1977   St. ref. O StB Ústí n. Orlicí
    1.9.1978 31.7.1981 Povolán k dennímu studiu fakulty VŠ SNB StB  
    1.8.1981   Přeložen – st. ref. odd. O StB Ústí n. Orlicí
    1.7.1984 30.9.1984 Vyslán na stáž na vnitřní odd. OS SNB Ústí nad Orlicí  
    1.10.1984   Náčel. vnitřního odd. OS SNB Ústí n. Orlicí
    1.10.1987   Náčel. org. a oper. odd. OS SNB Ústí n. Orlicí
    1.5.1991   Vedoucí org. a oper. odd. OS VB Ústí n. Orlicí
    13.1.1993   Oper. důstoj. oper. střed. org. a oper. odd. Ústí nad Orlicí
    31.12.1993   Ukončen služební poměr podle § 105 zák. č. 186/92 Sb.  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Kraus Zdeněk 109667 1.8.1978   Star. ref. 1. odd. 2. odboru X. správa FMV
    1.1.1980   Star. ref. skup. obrany X. správa FMV
    1.9.1980   Ved. stud. skup. 3 let P cyklu pro mat. X. správa FMV
    1.1.1981   Star. ref. na místě star. ref. spec. X. správa FMV
    31.3.1983   Uvolněn ze služ. poměru příslušníka SNB  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Krpec Arnošt 116586 1.1.1949   Výkonný orgán KV StB KV-StB Ostrava
    1.1.1953   Náčelník VII. odboru KS StB KS StB Ostrava
    1.4.1960   Náčelník IV. odboru KS StB KS StB Ostrava
      31.1.1969 Propuštěn ze služ. poměru podle sl. předpisu MV-kádr-II-1, hl. VI, čl. 70, písm. a) /Vysoký věk a snížená tělesná zdatnost/  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Kříž Jaroslav 185722 1.11.1975   Přeložen XI. správa FMV
    1.11.1975   St. ref. na volné místo st. ref. spec. samost. oddělení mimořádných událostí  
    1.2.1976   St. ref. 2. odd. III. odb.
    1.12.1982   St. ref. 1. odd. II. a odb.
    1.9.1985 6leté studium při zaměstnání naVŠ chemicko-technologické, fakulta chemicko-inžen.  
      1.9.1986 Přerušeno studium  
    1.9.1988   St. ref. spec. 3. odd. V. odb.
    15.2.1990   Odvolán z funkce  
    16.2.1990   Zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené příslušníky II. správa SNB
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Kubr Jaroslav 143298 1.1.1950   Ustanoven zbrojním referentem KV StB Ústí n. L.
    1.9.1955   Ustanove referentem 4. odd. I. odb. VII. správa MV
    1.6.1956   Ustanoven starším ref. 4. odd. I. odb. VII. správa MV
    1.7.1957   Ustanoven vedoucím skupiny 2. odd. I. odb. VII. správa MV
    1.7.1959   Ustanoven do funkce zástupce náčelníka II. odboru VII. správa MV
    1.4.1961   ustanoven do funkce zást. náč. I-A odb. VII. správa MV
    1.9.1966 31.8.1966 Ustanoven do funkce ref. rezidentůry 4. odb I. správa MV
    1.9.1966   Ustanoven starším referentem III. odb. IV.správa HS StB
    1.10.1966   Náčelník 1. odd. III. odb. IV. správa HS StB
    1.4.1969   Náčelník 1. odd. VI. odb. IV. správa FSZS
    1.11.1969   Zástupce náčelníka 1. odboru IV. správa FSZS
    20.9.1970 10.19.1970 Vyslán na stáž – SSSR  
    1.10.1970   Náčelník 1. odboru  
    1.9.1971 18.2.1972 Povolán k inter. studiu 6měs. kursu obor oper. sledování, při OŠ KGB – SSSR v Leningradě  
    1.9.1972   Ustanoven – náčelník 6. odboru IV. správa FMV
    1.1.1977   Náčelník 3. odboru IV. správaFMV
    30.4.1983   Uvolněn ze služ. poměru přísl. SNB /Starobní důchod/  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Kucian Miloš 174333 1.9.1976   Referenr na místě staršího ref. 1. odd. 2. odb X. správa FMV
    1.1.1979   Star. ref. 1. odd. 2. odboru X.správa FMV
    1.9.1983 27.7.1988 Stud. při výkonu služby DŠ VŠ fak. StB Vysoká škola SNB
    1.9.1988   Star. referent 2. odd. 11. odboru II. správa SNB
    15.1.1990   Záloha pro přechodně nezařazené přísl.  
    28.2.1990   Uvolněn ze služ. poměru podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/70 Sb.  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Kuja Zdeněk 110953 1.2.1958 31.3.1960 St. ref. OO MV Ústí n. Orlicí
    1.4.1960   Ref. OO MV Ústí n. Orlicí KS MV Hradec Králové
    1.8.1966   Ref. O StBÚstí n. Orlicí
    31.5.1969   Propuštěn ze služebního poměru podle služebního předpisu MV-kádr.- II-1, hl. VI. čl. 70, písm. d.z důsledku reorganizace, odchodné nenáleží  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Láska Ladislav 174045 1.1.1981   Referent odd. PaV OS SNB OS SNB Jablonec n/Nis.
    1.11.1981   Starší referent odd. PaV OS SNB OS SNB Jablonec n/Nis.
    15.2.1990   Záloha pro přechodně nezařazené příslušníky SNB  
    16.7.1990   Starší referent referátu pro pasovou službu a cizin. agendu Jablonec n/Nis. Úřadovna pro PSCA Ústí n/Lab.
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Louda Václav 159910 1.7.1952   Přijat k SNB, frekventant školy I. správy I. správa MV
    7.8.1952   Mladší referent studijního oboru I. správa MV
    1.1.1953   Náčelník odd. I. správa MV
    9.2.1953   Náčelník referátu I. správa MV
    1.10.1953   Zástupce náčelníka I. odb. I. správa MV
    1.1.1954   Náčelník I. odb. I. správa MV
    21.12.1956   Zástupce náčelníka XII. odb. I. správa MV
    1.4.1957   Zástupce náčelníka I. odb. I. správa MV
    1.2.1958   Náčelník I. odb. I. správa MV
    10.7.1962   Zástupce náčelníka VII. odb. I. správa MV
    1.1.1964   Starší referent 18. odb. I. správa MV
    1.2.1964   Starší referent VIII. odb. I. správa MV
    1.7.1968   Starší referent 1. odd. VIII. odb. I. správa MV
    1.6.1962   Starší referent 2. odd. III. odb. spr.“B“ I. správa MV
    1.2.1970   Starší referent specialista racionalizačního odb. II. správa FSZS
    15.1.1971   Starší referenr specialista 3. odd. II. odb. II. správa FMV
    15.4.1973   Starší referent specialista 4. odd. II. odb. II. správa FMV
    1.7.1974   Starší referent specialista 3. odd. II. odb. XI. správa FMV
    1.4.1977   Starší referent specialista 1. ood. VSEO Správa SNB hl. m. Prahy a Středočes. kraje
    30.6.1978   Uvolněn ze služeb. poměru příslušníka SNB podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/1970 Sb.  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Ludvík Josef 189218 1.10.1974   Referent O StB Karlovy Vary KS StB Plzeň
    1.10.1977   Referent o StB OS Karlovy Vary KS SNB Plzeň
    1.5.1978   Star. ref. odd. StB OS Karlovy Vary KS SNB Plzeň
    1.9.1980 31.7.1984 Denní studium DŠ – fakulta StB Vysoká škola SNB
    1.8.1984   vedoucí směny odd. StB OS Karlovy Vary KS SNB Plzeň
    1.10.1987   Star. referent odd. StB OS Karlovy Vary KS SNB Plzeň
    1.1.1989 31.1.1990 Dočasně pověřen výkonem funkce náčelníka 3. odd. odb. StB OS Karlovy Vary KS SNB Plzeň
    1.2.1990   Náčelník 3. odd. odb. StB OS Karlovy Vary KS SNB Plzeň
    1.8.1990   St. referent referátu II. typu Cheb, Úřadovny pro OÚD Plzeň ÚOUD
    31.3.1991   Propuštěn ze služ. poměru přísl. SNB podle § 100 odst. 1 písm. g) zák. č. 100/70 Sb. /Podle vzjádř. očanské komise není způsobilý ro výkon služby v SNB/  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Mareček Vladimír 166340 1.10.1974   Přijat so služeb. poměru přísl. SNB – referent 3. odd. V. odboru S StB Praha
    1.4.1975   Rferent 1. odd. 2. A dboru S StB Praha
    1.12.1978   Starší referent 1. odd. 2. A odb. S StB Praha
    1.9.1979 1.7.1981 Večerní studium DŠ SNB při VŠ SNB směr StB  
    1.12.1983 29.7.1987 Povolán k dálkovému studiu VŠ SNB fak. StB vysoká škola SNB
    1.3.1985   Starší ref. 3. odd. 2. A odb. S StB Praha
    1.2.1989   Starší ref. spec. 2. odd. 2. odb. S StB Praha
    15.1.1990   Zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené přísl.  
    15.5.1990   Uvolněn ze služ. poměru podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/70 Sb.  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Mareš Josef 102632 15.4.1969   St, ref. 1. odd. I. odb. S StB KS SNB Praha
    1.5.1970   Starší ref. spec. rcional. odboru II. správa FSZS
    15.1.1971   Starš. ref. spec. 3. odd. 2. odb. II. správa FMV
    15.4.1973   Star. ref. spec. 1. odd. 1. odb. II. správa FMV
    1.7.1974   Starš. ref. spe. 3. odd. 1. odb. X. správa FMV
    6.8.1974   Činná záloha  
    15.1.1978   Star. ref. spec. VO X. správa FMV
    30.6.1979   Uvolněn ze služ. poměru přísl. SNB /Starobní důchod/  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Michálik Milan 175595 1.3.1977   Přemístěn KS SNB Brno
    21.2.1977 18.8.1977 Denní studium 4 semestru PŠ PP VB  
    1.3.1977   Referent II. odb. S StB KS SNB Brno
    1.8.1979   St. ref. II. odb. 4. odd. S StB S SNB Brno
    1.9.1980 1.7.1985 Studium 5 let. důst. cyklu pro mat.  
    1.9.1986   Dálkové studium na filosofické fakultě UJEP Brno, psychologie  
    1.12.1988   St. ref. 4. odd. II. odb. S StB KS SNB
    1.12.1988 31.12.1988 Stáž na odd. StB OS SNB Hodonín  
      14.1.1990 Odvolán  
    15.1.1990   Zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené příslušníky v kádr.a mat. péči, propuštěn ze služ.poměru přísl. podle § 100 odst. 1 písm. g zák. č. 100/70 Sb. podle vyjádření občanské komise není způsobilý služby v SNB KS SNB Brno
    25.6.1990   končí služební poměr příslušníka  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Miller Jaroslav   20.2.1952   Zástupce velitele HS-StB HS-StB
    1.7.1952   Velitel HS-StB HS-StB
    1.10.1953   Náčelník I. správy I. správa MV
    22.11.1961   Zástupce náčelníka Hlavní správy TD Hlavní správa TD
    1.12.1962   Zproštěn výkonu služby podle čl. 81, sl. před. MV II-1 (Zvýhodněná změna zaměstnání)  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Miřijovský Vladimír 102664 1.7.1967   Starší referent O StB Kolín KS SNB Praha
    15.4.1969   St. ref. 1. odd. II. odb. S StB Praha KS SNB Praha
    1.7.1971   St. ref. slpecialista VII. odboru S StB KS SNB Praha
    15.5.1972   Star. ref. 2. odd. 12. odb. na mistě star. ref. spec. 4. odd. 11. odb. II. správa FMV
    15.4.1973   Star. ref. 1. odd. 12. odb. II.správa FMV
    1.7.1974   Star. ref. 1. odd. 4. odb. II.správa FMV
    1.2.1976   Star. ref. O StB Kutná Hora KS SNB Praha
    1.9.1976   Náčelník O StB Kutná Hora KS SNB Praha
    1.10.1977   Dočasně pověřen výkonem funkce zástupce náčelníka OS SNB pro StB Kutná Hora Správa SNB hl. m. Prahy a Středočes. kraje
    1.4.1978   Zástupce náčelníka OS SNB pro StB Kutná Hora Správa SNB hl. m. Prahy a Středočes. kraje
    1.1.1982   Star. ref. spec. sekret. sekretariát NMV ČSSR
    1.2.1983   Činná záloha  
    1.1.1985   Star. referent 3. odd. 2. A odb. S StB Správa SNB hl. m. Prahy a Středočes. kraje
    31.3.1986   Uvolněn ze služ. poměru podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/70 Sb.  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Mojžíš Miloslav 155531 1.1.1987   Přijat do služ.poměru vojáka z povolání přísl. PS- St. důst. spec. 3 zprav. skup. 15. brigáda PS Suchdol n. Labem zprav. odd.
    1.9.1987   Náčelník 3 zprav. skup. Suchdol n. Labem
    1.10.1988   Náčelník 3 zprav. skup.Suchdol n. Labem
    1.11.1990   Odvelen jako prozatimní náčel. odd. OSH Chlum u Třeboně 12. rPS
      31.12.1990 Odvolán z funkce-zařazen do kádrových dispozic  
    28.2.1991   Ukončeno  
    1.3.1991   Náčel. odd. OSH Chlum u Třeboně správa ČB
    1.7.1991   Zástupce náčel. odd. OSH Chlum u Třeboně
    30.4.1991   Zařazen do kádrové dispozice  
    1.8.1991   Zařazen do kádrové dispozice  
      26.8.1991 Končí služební poměr vojáka z povolání a podle ustanovení § 72 odst. 2 zák. č. 333/1991 Sb. se dnem  
    27.8.1991   stává policistou Federálního polic. sboru Velitelství Pohraniční policie ČB
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Opatrný Pavel 185933 15.1.1990   Záloha pro přechodně nezařazené příslušníky SNB  
    25.6.1990   Propuštěn ze služ. poměru příslušníka SNB dle § 100 odst. 1 písm. g) zák. č. 100 ú 1970 SB. (Podle vyjádření obč. komise není způsobilý k výkonu služby v SNB  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Pištora Karel 141620 1.1.1955   Referent VIII. správa MV
    1.12.1955   Referent IVA odb. III. správa MV
    1.11.1962   Straší refrent 2. odd. IV A odb. III. správa MV
    1.3.1964   Starší referent 2. odd. VII. odb. Krajská správa MV
    1.10.1966   Starší referent 2. odd. VII. odb. II. správa HS StB
    1.4.1969   Starší referent operativec odb. vnitř. zpravodaj. Hlavní sor. StB ČSR
    15.1.1971   Dočasně náčelník 2. odd. I. odb. II. správa FMV
    1.8.1971   Starší referent 1. odd. VIII. odb. II. správa FMV
    15.4.1973   Starší referent 3. odd. VIII. odb. II. správa FMV
    1.7.1974   Starší referent 1. odd. I. odb. II. správa FMV
    1.1.1977   Starší referent 1. odd. AIO II. správa FMV
    1.7.1981   Přemístěn SVA FMV
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Plíhal Josef 106615 1.10.1965 30.6.1966 Povolán do 9měsíční školy I. správy I. správa MV
    1.7.1969   Starší referent obl. odb. HSR Plzeň I. správa MV
    1.11.1971 31.7.1972 Internátní studium 10měsíční rozvědné školy v Moskvě SSSR  
    1.8.1972   Starší referent OO Plzeň I. správa MV
    1.10.1972   Dočasně zástupce náčelníka odb. OO Ústí n/Lab. I. správa MV
    1.3.1973   Zástupce náčelníka odboru OO Ústí n/Lab. I. správa MV
    1.6.1977   Náčelník OO Ústí n/Lab. I. správa MV
    1.8.1980   Převeden ke KS SNB KS SNB Ústí n/Lab.
    1.1.1981   Náčelník obl. odb. StB Ústí n/Lab. KS SNB Ústí n/Lab.
    1.12.1988   Náčelník odb. oblast. osdb. StB Ústí n/Lab. KS SNB Ústí n/Lab.
    28.2.1990   Uvolněn ze služeb. poměru příslušníka podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/1970 Sb. (Starobní důchod)  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Prášek Jan 164031 15.4.1952   Oparativní škola I. správy MV I. správa MV
    15.10.1953   Referent 1. odd. I.odb. I.správa MV
    1.4.1956   Referent rezidentury I. správa MV
    1.12.1956   Starší referent rezidentury I. správa MV
    5.12.1958   I. záloha, starší referent I. odb. I. správa MV
    9.1.1959   Starší referent I. odb. I. správa MV
    12.4.1961   II. záloha, starší referent rezidentury I. správa MV
    15.5.1962   I. záloha, starší referent I. odb. I. správa MV
    1.6.1962   Starší referent na centrále I. správa MV
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Rychtařík Zdeněk 108731 6.3.1967   Čtyřtýdení přípravný kurz pro přísl. StB ve SOŠ MV Vinoř SOŠ MV Vinoř
    1.9.1966   Referent O-StB Louny S-StB Ústí n. L
    4.9.1967 14.1.1969 Komb. stud. SOŠ MV FED Praha, směr StB-obor kontrarozvědný SOŠ MV FED Praha
    14.1.1969 17.7.1970 Zakončení nižšího a zahájení vyššího stupně SOŠ MV FED Praha
    1.11.1970   Starší referent 1. odd. II. odb. S-StB Ústí n. L
    1.12.1972   Náčelník 2. odb. 1. odd. S-StB Ústí n .L
    1.1.1975   Náčelník 2. odb. 2. odd. S-StB Ústí n. L
    1.6.1979   Ustanoven do funkce staršího referenta OO Ústí n. L. I. správa FMV
    1.1.1981   Starší referent 1. odd. obl. odboru StB S-StB Ústí n. L
    1.10.1981 30.9.1982 Dočasně zástupce náčelníka 1. odb. správy StB S-StB Ústí n. L
    1.10.1982   Zástupce náčelníka 1.odboru S-StB Ústí n. L
    16.2. 1990   Zařazen do zálohy pro přech. nezařaz. příslušníky  
      31.3.1990 Uvolněn ze služ. poměru podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/70 Sb.  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Řepík Vladislav 102806 1.2.1959   Přijat k MV III. odb. KS-MV Praha
    1.4.1960   Starší referent III. odb. KS-MV Praha
    1.2.1964   Starší referent IV. odd. II. odb. KS-MV Praha
    1.9.1966 24.7.1969 Kombinov. studium SOŠ MV-kontrarozv. obor StB SOŠ MV Praha
    1.7.1967   Starší referent 4. odd. II. odboru KS SNB KS SNB Praha
    15.4.1969   starší referent 1. odd. VI. odb. S StB Praha
    1.7.1971   Usatnoven náčelníkem 5. odd. I. odboru S StB Praha
    19.9.1972 25.6.1975 3letý resortní právnický kurz na práv. Fakultě UK UK Praha
    1.8.1973   Ustanoven náčelníkem 5. odd. 4. odboru S StB Praha
    1.4.1975   Náčelník 2. odd. 2b. odboru S StB Praha
    1.9.1977 30.11.1977 3měsíční odbor. kurz při VŠ FED KGB při RM SSSR v Moskvě  
    1.9.1977 1.2.1982 Externí studium na fakultě StB VŠ SNB
    1.10.1977   Náčelník správy SNB Praha 1 KS SNB Praha
      31.5.1989 Uvolněn ze sl. poměru podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/70 Sb.  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Řezníček Ladislav 133324 1.12.1950 13.7.1953 Starší referent zprav. sl. praporu 3. pohr. brig. MV Karlovy Vary
    13.7.1953 28.2.1954 Frakventant učiliště StB Praha Velesavín
    1.3.1954 31.10.1954 Zástupce náčelníka štábu pro zprav. 1. pr. PS 3. pohr. brig. MV Karlovy Vary
    1.11.1954 31.8.1958 Zástupce náčelníka štábu pro zprav. 2. pr. PS 3. pohr. brig. MV Karlovy Vary
    1.9.1958 5.10.1960 Posluchač školy Stř. odbor. škola MV Praha
    1.11.1960 30.9.1963 Zástupce NŠ pro zprav. 2. praporu 3. pohr. brig. MV Karlovy Vary
    1.10.1963   Náčelník zprav. oddělení 3. pohr. brig. MV Karlovy Vary
    1.5.1966   Starší referent skup. oper. OO Mv K. Vary KS MV Plzeň
    1.8.1966   Starší referent odd. StB K. Vary KS MV Plzeň
    1.11.1966   Starší referent specialista O StB K. Vary KS MV Plzeň
    1.7.1973   Vedoucí směny odd. StB K. Vary KS MV Plzeň
    1.4.1976   Zástupce načelníka O StB Karlovy Vary KS MV Plzeň
      31.12.1988 Uvolněn ze sl. poměru podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/70 Sb. /starobní důchod/  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Říha Václav 102811 15.4.1969   Referent 1. odd. II. odb. S StB Praha
    1.5.1970   Starší referent 1. odd. II. odb. S StB Praha
    1.10.1970   Starší refernt 1. odd. IX. odb. S StB Praha
    1.7.1971   Starší referent 1. odd. VIII. odboru S StB Praha
    1.6.1973   Starší referent 1. odd. I. odb. II. správa FMV
    1.7.1974   Starší referent 1. odd. 2. odb. X. správa FMV
    30.4.1976   Starší referent 1. odd. I. odb. X. správa FMV
    1.9.1976 28.2.1981 Povolán k dálkovému studiu na fakultě StB VŠ SNB
    1.1.1977   Náčelník 1. odd. II. odb. X. správa FMV
    1.12.1979   Zástupce náčelníka 2. odb X. správa FMV
    1.3.1983 31.8.1984 Pověřen zastupováním ve funkci náčelníka 2. odb. X. správa FMV
    1.4.1985   Náčelník 2. odb X. správa FMV
    1.1.1988   Náčelník správy StB KS SNB Ústí n. Labem
    15.12.1988 31.3.1989 Dočasně pověřen výkonem funkce náčelník KS SNB KS SNB Ústí n. Labem
    1.4.1989 12.1.1990 Načelník KS SNB KS SNB Ústí n. Labem
    13.1.1990   Zařazen do zálohy pro přech. nezařaz. příslušníky  
      30.6.1990 Uvolněn ze sl. poměru příslušníka podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/1970 Sb.  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Slavík Josef 147748 1.7.1964   přijat k MV-ref. oper. skupiny OO-MV Jind. Hradec, KS-MV Čes. Bud.
    1.9.1966   Referent odd. StB JH KS SNB ČB
    27.2.1968 30.7.1968 Povolán do denního studia 5měs. odb. kursu pro absolv. stř. škol s ukončeným matur. vzděl., směr StB-obor kontrarozvědný ve SOŠ MV FED Praha  
    1.8.1973   St. ref. O StB JH
    1.10.1977   St. ref. odd. StB OS JH
    1.4.1982   Operátor oper. střed. OS SNB JH
    1.8.1984   Operační důstojník OS SNB JH
    1.10.1987   Operační důstojník oper. střed. org. a oper. odd. OS SNB JH
    31.12.1988   Uvolněn ze služebního poměru podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/70 Sb. /starobní důchod/  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Soudný Jiří 170775 1.9.1975   Referent O StB Bbenešov KS SNB Praha
    15.4.1977 31.7.1977 Přeložen dočasně na 3. odd. Iib. odb. S StB KS SNB Praha
    1.10.1977   Referent vysunutého pracoviště S StB Praha na okres. spr. SNB Benešov KS SNB Praha
    1.10.1984   Referent odb. prošetřování S StB KS SNB Praha
    1.5.1987   Starší referent odb. prošetřování S StB KS SNB Praha
    1.2.1989   Starší referent O StB OS SNB Praha 8 KS SNB Praha
    1.9.1989   Dálkové studium VŠ SNB fak. StB Praha VŠ SNB
      30.4.1990 Uvolněn ze sl. poměru podle §99 odst. 1 zák. č. 100/70 Sb.  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Soukup Milan 187174 1.9.1972   Referent 3. odd. I. odb. S-StB Ústí n/Lab. KS SNB Ústí n/Lab.
    1.9.1975 31.7.1979 4leté studium na fakultě StB VŠ SNB VŠ SNB
    1.8.1979   Starší referent 3. odd. I. odb. S-StB KS SNB Ústí n/Lab.
    1.1.1980   Starší referent odd. StB OS SNB OS SNB Liberec
    1.1.1987   Starší referent vysun. pracoviště S-StB Ústí n/Lab. OS SNB Jablonec n/Nis.
    1.12.1988   Zástupce náčelníka odd. StB OS SNB OS SNB Jablonec n/Nis.
    15.2.1990   Záloha pro přechodně nezařazené příslušníky SNB  
    31.5.1990   Uvolněn ze služeb. poměru příslušníka podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/1970 Sb.  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Stárek Vladimír 108268 1.12.1953   Referent 1. odd. I. odb. II. správa MV
    1.4.1954   Starší referent 1. odd. I. odb. II.správa MV
    1.10.1954   Náčelník 1. odd. I. odb. II. správa MV
    1.5.1955   Předseda ÚO KSČ II. správa MV
    1.9.1956   Frekventant VSŠ  
    18.7.1959   Instruktor ÚO KSČ HV ÚO KSČ
    1.4.1960   Tajemník HV ÚO KSČ
    1.10.1961   Pracovník ÚV KSČ  
    15.10.1968   Náčelník 1. odd. IV. odb. II.správa HS StB
    1.3.1969   Zatímně náčelník V. odb. SR II. správa FSZS
    1.6.1969   Náčelník V. odb. správy R II. správa FSZS
    1.1.1971   Dočasně náčelník II. odb. II. správa FMV
    1.9.1973 29.11.1973 Internátní stud. 3 měs. kursu při VŠ FED při RM SSSR v Moskvě  
    15.8.1973   Zástupce náčelníka sekret. FMV a náčelníka kanceláře FMV Sekretariát FMV
    1.6.1974   Náčelník správy X. správa FMV
    1.9.1982   Pověřen výkonem funkce samostat. odb. pracov. Sekretariát FMV
    1.8.1983   Činná záloha  
      31.1.1986 Uvolněn ze služebního poměru podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/70 Sb. /starobní důchod/  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Šefrna Lubomír 164833 1.2.1954   Výkon služby u I. správy MV HS PVS
    1.8.1954   Referent 1. odd. III. odb. I. správa MV
    1.4.1956   Zástupce náčelníka rezidentury I. správa MV
    18.4.1960   Referent I. odb. I. správa MV
    15.1.1962   I. záloha I. správy I. správa MV
    12.10.1962   II. záloha I. správy I. správa MV
    1.3.1968   Zatímně zástupce náčelníka I. odb. I. správa MV
    1.7.1968   Zástupce náčelníka I. odb. I. správa MV
    1.6.1969   Zástupce náčlníka IV. odb. spr. „A“ I. správa MV
    1.5.1970   Starší referent zvl. zálohy I. správa MV
    30.4.1970   Propuštěn ze služeb. poměru příslušníka SNB hl. VI. čl. 70, písm. d  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Šíma Václav 102880 1.2.1958   Přijat k MV a zař. ke KSMV Pha III. odb., mlad. ref. KS MV Praha
    8.9.1958   Odvolan do 3mes. kurzu MV  
    12.12.1958   Navrat ze zákl. kursu MV  
    1.4.1960   Referent III. odbor KS MV Praha
    1.2.1964   Referent 5. odd. II. odb KS MV Praha
    1.9.1964 27.7.1966 I. běh sřed. šk. MV-denn. stud. v Ustřed. šk. MV FED v Praze ukončeno  
    1.7.1967   Referent 1. odd. II. odb. KS SNB Praha
    1.4.1968   Starším ref. 1. odd. II. odb. KS SNB Praha
    15.4.1969   St. ref. 2. odd. VII. odb. S StB Praha
    15.3.1971   Starší ref. 1. odd. III. odb. II. správa FMV
    1.11.1971   Starší ref. 3. odd. II. odb. II. správa FMV
    15.4.1973   Starš. ref. 3. odd. I. odb. II. správa FMV
    1.9.1973 30.6.1974 Vyslan k inter. studiu 11. mes. kurs obor kontrarozv. při VŠ FED KGB při RM SSSR Moskva  
    1.7.1974   Náčelník 2. odd. IV. odb. X. správa FMV
    1.9.1975   Náčelník 1. odd. II. odb. X. správa FMV
    1.1.1977   Starší referent 3. odd. I. odb. X. správa FMV
    1.3.1977   Starší referent 1. odd. I. odb. X. správa FMV
    1.4.1979 31.5.1979 Dočasně náčelník 1. odd. I. odb. X. správa FMV
    1.7.1979   Starší referent spec. 1. odd. I. odb. X. správa FMV
    1.8.1979   Náčelník 3. odd. IV. odb. X. správa FMV
    1.8.1980   Náčelník 2. odd. IV. odb. X. správa FMV
    1.1.1981   Ved. st. ref. specialista. 2. odd. IV. odb. X. správa FMV
    1.10.1981   Ved. st. ref. specialista 1. odd. IV. odb. X. správa FMV
    1.10.1983   Zástupce náčelníka IV. odb. II. správa SNB
    1.9.1988   Zástupce náčelníka odboru II. správa
    15.1.1990   Záloha pro přechodně nezařazené II. správa
    16.2.1990   Přidělen do péče – Úřad FMV pro ochranu ústavy a demokracie  
    30.6.1990   Uvolněn ze služebního poměru přísl. SNB podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/70 Sb. a čl. 100 odst. 1 písm. d / NMV ČSSR č. 25/83. Vážné důvody – zdravotní  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Šorčík Josef 164995 25.6.1950   Přijat k MV  
    31.7.1984   Propuštěn od MV I. správa MV
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Šulc František 105035 13.7.1951 30.6.1952 Výk. služba – odd. StB oblast JIZERA SMV Jáchymov
    1.7.1952 31.12.1952 Referent 8. odd. StB SMV Jáchymov
    1.1.1953 19.10.1953 St. referent 1. odd. StB SMV Jáchymov
    20.10.1953 31.10.1954 Náčelník 1. referátu 1. odd. StB SMV Jáchymov
    1.11.1954 30.11.1955 Zást. náčelníka I.a odboru SMV SMV Jáchymov
    1.12.1955 31.10.1959 Zást. náčelníka II. odboru SMV SMV Jáchymov
    1.10.1956   Jednoměsíční kurs KPŠ  
    2.9.1957 31.7.1959 2letá stř. odb. školy MV  
    1.11.1959 31.3.1960 Náčelník 1. odd. II.odb. SMV Karlovy Vary
    1.4.1960 28.2.1963 Zást. načelníka II. odb. KS MV Č. Budějovice
    1.3.1963 31.8.1965 Náčelník II. odb. KS MV Č. Budějovice
    31.8.1965   Zástupce náčelníka IV. odb. II.správa MV
    21.2.1966   Inter. seminář pro ved. prac. k vědecké org. řídící práce v MV Letňany-Varvařov  
    1.10.1966   Zástupce náčelníka IV. odb. II. správa HS StB
    25.2.1969 17.2.1972 3letý resortní kurs práv ve spolupráci s práv. fak. UK v Praze – dálkové studium  
    1.3.1969   Zatímně naáčelník II. odboru správy „R“ II. správa FSZS
    1.6.1969   Ustanoven náčelníkem II.odboru správy „R“ II. správa FSZS
    15.1.1971   Dočasně náčelník 1. odd. IX. odb. II. správa FMV
    15.1.1971   Dočasně zástupcem náčelníka IX. odboru II. správa FMV
    1.7.1974   Zástupce náčelníka V.odboru II. správa FMV
    1.9.1975   Vyslan k inter. studiu 3. měs. odb. kursu při VŠ KGB v Moskvě  
    1.10.1975   Náčelník V.odb. II. správa FMV
    1.8.1977   Náčelník VI. odboru II. správa FMV
    27.2.1980 31.12.1980 Vyslán do republiky Guinea-Bissau – Generální konzultant ve II. skup. fcí  
    1.5.1980   Zařazen do činné zálohy jako náčelník odboru  
      30.4.1981 Uvolněn ze služebního poměru podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/70 Sb. /starobní důchod/  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Vach František 167353 1.9.1975   Přijat do služ. poměru přísl. SNB – ustanoven referentem 2. odd. II. odb. správy StB KS SNB S StB Brno
    1.12.1976   Starší referent 1. odd. II. odb. X. správa FMV
    1.12.1979   Náčelník 1. odd. II. odb. X. správa FMV
    1.12.1979 15.5.1980 Povolán k samot. přípr. na vyk. důst. zk. na IV. fak.  
    1.1.1981   Ved. starší refreferent specialista 1. odd. II. odb. X.správa FMV
    1.4.1985   Zástupce náčelníka II. odb. X. správa FMV
    1.9.1988   Ved. starší refreferent specialista 1. skup. analyt. odb. II. správa SNB
    1.11.1989   Zařazen do činné zálohy jako ved. str. ref. spec.  
      30.9.1990 Uvolněn ze služebního poměru podle § 99 odst. 1 zák. č. 100/70 Sb  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Vaněk Vladimír 175808 1.8.1978   Přemístěn XI. správa FMV
    1.8.1978   St. ref. SOMU  
Příjmení jméno OEC Od kdy Do kdy Popis činnosti – funkce Součást
Vychopeň Miroslav 156322 1.11.1974   Starší referent 4. odd. II. odb. S StB
    1.1.1975   Zást. náčel. 3. odd. III. odb S StB
    1.9.1975   Starší referent 3. odd. III. odb. S StB
    1.1.1978 30.11.1978 Zást. náčel. 2. odd. III. odb. S StB KS SNB
    1.12.1978   Zást. náčel. 2. odd. III. odb. S StB KS SNB
    1.6.1985   Zást. náčel. OS SNB Třebíč pro StB
    1.1.1988   Zást. náčel.a současně náčelník odboru OS SNB Třebíč pro StB
    1.1.1989   Ved. Starší ref. spec. 1. odd. I. odb. S StB KS SNB
    15.2.1990   Odvolán z funkce  
    16.2.1990   Zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené příslušníky  
    1.12.1979 15.5.1980 Povolán k sam. přípravě na vyk. důst. zkouška na IV. fakultě  
    1.1.1981   St. ref. odd. mimořádných událostí  
    1.8.1982   St. ref. spec. OMU  
    1.1.1986   St. ref. spec. AIPKO  
    1.9.1988   St. ref. spec. 2. odd. analyt. odb. I. správa SNB
    15.2.1990   odvolán z funkce  
    16.2.1990   zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené příslušníky  
    15.7.1990   St. ref. spec. 1. odd. odb. analyt. a výpoč. tech. UOÚD
        Propuštěn ze služebního poměru přísl. SNB podle § 100 odst.1 písm a / zák. č. 100/1970 Sb.