Archiv obnovuje spolupráci s KPV ČR

Dne 25.3.2024 se ředitel Archivu bezpečnostních složek Miroslav Urbánek sešel s předsedkyní Konfederace politických vězňů ČR  (KPV ČR) paní Milenou Blatnou a jejím týmem. Mezi Archivem bezpečnostních složek a KPV ČR byla podepsána smlouva, která umožní Konfederaci užívat staronové kancelářské prostory v našem archivu. Několik let trvající interní spor v KPV ČR vyřešily minulý rok české soudy a sněm KPV ČR  zvolil na podzim 2023 do jejího čela paní Milenu Blatnou. Jedná se o první krok k legalizaci nového sídla KPV ČR a obnovení činnosti její pobočky č. 150.
KPV ČR je od roku 1990 sdružení bývalých politických vězňů komunistického režimu v Československu a jejich rodinných příslušníků. Kromě toho sdružuje osoby, které z politických důvodů opustily Československo a dostaly politický azyl, a osoby, které se zapojily do odboje proti komunistickému režimu.