Aktuality — archiv

Oznámení

Vážení návštěvníci webových stránek, naše veřejně přístupné databáze se v posledních dnech staly cílem masivního strojového vytěžování, které vedlo k občasnému přetížení a výpadkům našich aplikací. Abychom zajistili, že vyhledávání bude přístupné pro dotazy běžných uživatelů, zavádíme jednoduché technické…

Seminář Archiv a historický pramen ve výuce

Archiv bezpečnostních složek si Vás dovoluje pozvat na seminář Archiv a historický pramen ve výuce. Seminář pro učitele a odbornou veřejnost pořádá v pátek 3. listopadu 2017 Ústav pro studium totalitních režimů. Na semináři budou prezentovány i nové edukační programy…

Archiv přidává do eBadatelny část svazků tajných spolupracovníků StB

Archiv bezpečnostních složek přidal do eBadatelny další obsáhlou skupinu digitálních reprodukcí archiválií, tentokrát z části sbírky Svazků tajných spolupracovníků (TS-MV), které jsou v archivu uloženy na mikrofiších. Je nutno zdůraznit, že pod tímto souborným názvem jsou nejen svazky agentů,…

Den otevřených dveří vzbudil i letos velký zájem

Dne 8. června 2017 Archiv bezpečnostních složek uspořádal Den otevřených dveří a zpřístupnil veřejnosti všechna svá sídla s výjimkou budovy Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově ulici v Praze, která je vyklizena a chystá se na rekonstrukci. Zaměstnanci Ústavu se…

Den otevřených dveří ABS a ÚSTR

Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají ve čtvrtek 8. června 2017 Den otevřených dveří v budovách ABS – Branické náměstí 2, Praha 4; Na Struze 3, Praha 1; Brno – Kanice. Program – Archiv bezpečnostních…