Workshop o zvýšení atraktivity státní služby

Dne 20. března 2024 se v Praze pod záštitou nejvyššího státního tajemníka PhDr. Jindřicha Fryče, uskutečnil pracovní workshop za účastí zástupců OECD, vlády Velké Británie, ministerstev, úřadů
a dalších domácích a zahraničních institucí, na kterém se intenzivně diskutovalo o aktuálních tématech jako je profesionalita, stabilita, budoucnost, rozvoj, respekt a soudržnost v oblasti státní služby.

Účastníci workshopu došli k závěru, že státní služba (správa) musí být pro veřejnost více srozumitelná, musí umět udržet talenty, vést a vychovávat lídry, najít společné hodnoty (mj. brand) a klást důraz na kontinuální vzdělávání. Dále na základě sebereflexe musí státní služba vytvářet a nutně posílit její důvěru a sdílet dobrou praxi navzájem.

Práce pro veřejnou správu musí mít pro nové, ale i stávající zaměstnance hlubší smysl a s tím souvisí profesní čest a v neposlední řadě také odhodlání pomáhat, mít tendenci pozitivně měnit věci, být otevřen vůči klientům (veřejnosti) a pozitivně vnímat také kritiku a vyvozovat z ní požadované důsledky směřující k dosažení požadovaného cíle. Státní zaměstnanci musí cítit státní službu jako poslání
a identifikovat se s ní.

Archiv bezpečnostních složek tímto vyjadřuje poděkování ČR – Ministerstvu vnitra – Kanceláři Nejvyššího státního tajemníka za možnost participovat na uvedeném mezinárodním workshopu a tím také využít získané poznatky v praxi a posunout agendu ABS správným směrem.