Na pozvání kolegů z ÚPN na workshopu v Bratislavě

Dne 4. dubna 2024 přijaly zaměstnankyně Archivu Xenie Penížková a Martina Ivančíková pozvání do Bratislavy a vedly zde workshop pro zaměstnance Ústavu pamäti národa (ÚPN) na téma Vyhledávání v evidencích a archivních pomůckách ABS.

Cílem bylo představení hlavních činností Archivu s ohledem na zpracovávání archivních fondů a sbírek, rozvoj evidencí a databázových vyhledávácích nástrojů nebo skartačních řízení v Archivu. Historikům a archivářům z ÚPN byla rovněž objasněna metodika zpřístupňování archiválií v České republice. Součástí workshopu byla i praktická ukázka ve vyhledávacích aplikacích (včetně veřejně dostupných evidencí) a seznámení se s eBadatelnou ABS. Ta slouží již od roku 2016 k dálkovému nahlížení do zdigitalizovaných archiválií dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a k zobrazování inventářů k archivním fondům našeho Archivu. Obsahuje digitalizované fondy a sbírky, k nimž existují alespoň základní popisné informace, které umožní badatelům samostatnou orientaci (téměř 10 mil. skenů). Od listopadu roku 2022 také umožňuje fulltextové vyhledávání ve skenech archiválií pomocí technologie OCR.

Debata a otázky účastníků se zaměřily na typy fondů a sbírek, které byly původně uloženy v bývalém Studijním ústavu ministerstva vnitra a tvořily jeden celek, ale v průběhu času byly rozděleny do více institucí, včetně právě ÚPN anebo Slovenského národnýho archívu. Další otázky se týkaly například na metodiku digitalizace.

Děkujeme za pozvání a těšíme se na další spolupráci.