Evidenční záznamy Odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy MS ČSR

Podklady převzaté Archivem bezpečnostních složek od Ministerstva spravedlnosti ČR.

Seznam evidenčních podkladů podle §7 zákona č. 107/2002 Sb.

Zveřejnění evidenčních záznamů Odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy podle zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony, ve znění zákona č. 181/2007 Sb.

Poznámka „ * “ – Archiv bezpečnostních složek od Ministerstva vnitra ČR převzal soubor pravomocných rozsudků, kterými se určuje, že evidence některých osob je neoprávněná. Toto označení (nebo jeho absence) má pouze informativní charakter a nemůže být proto použito jako průkazní materiál pro úřední jednání. V případě, že se domníváte, že je toto označení chybné, nebo že v některém případě takové označení chybí, obraťte se prosím na Archiv bezpečnostních složek. Toto označení rovněž může být v budoucnu doplňováno v případech, kdy bude soudem o neoprávněnosti evidence konkrétní osoby teprve rozhodnuto.