L. Personální spisy příslušníků a zaměstnanců

V Archivu bezpečnostních složek se nachází tři archivní soubory personálních spisů. Největším je soubor personálních spisů příslušníků resortu vnitra. Je tvořen osobními spisy příslušníků od ročníku narození 1910, včetně, a zaujímá 2 590 bm. Ve fondu se nacházejí spisy jak příslušníků Ministerstva národní bezpečnosti, celorepublikového (federálního) Ministerstva vnitra a MV ČSR, tak bezpečnostních složek. Dalším archivním souborem jsou personálie (různé druhy personálních spisů) vojáků z povolání - příslušníků Vojenské kontrarozvědky a Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA převzaté od Ministerstva obrany. Rozsah tohoto celku je v současné době 95 bm. Třetím archivním souborem personálních spisů jsou personální spisy příslušníků odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy v rozsahu 3,6 bm.

  1. Personální spisy ministerstva vnitra
  2. Personální spisy ministerstva obrany
  3. Personální spisy ministerstva spravedlnosti - OVO

Vyhledávání v personálních spisech
Ve vyhledavači je možné na základě zadání příjmení a jména, popřípadě úplného jména a data narození zjistit archivní čísla požadovaných personálních spisů příslušníků či zaměstnanců působících před 15. únorem 1990 v resortech ministerstev vnitra (národní bezpečnosti), národní obrany (zařazených u Hlavní správy vojenské kontrarozvědky a Zpravodajské správy Generálního štábu) a spravedlnosti ČSR (zařazených u útvarů vnitřní ochrany), které byly v počtu 214 466 kusů převzaty Archivem bezpečnostních složek.