Personální spisy ministerstva vnitra

Archivní soubor je tvořen osobními spisy příslušníků resortu vnitra od ročníku narození 1910, včetně, a zaujímá při počtu 194 400 spisů 2 590 bm. Ve fondu se nacházejí spisy jak příslušníků Ministerstva národní bezpečnosti, celorepublikového (federálního) Ministerstva vnitra a MV ČSR, bezpečnostních složek, tj. příslušníků Státní bezpečnosti, Veřejné bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra. Součástí fondu jsou též personální spisy příslušníků I. správy SNB předané Úřadem pro zahraniční styky a informace. Na předání některých personálních spisů vznesla po roce 1992 požadavek Slovenská republika. Na Slovensko bylo předáno v letech 1994-2006 9 167 spisů. Předání proběhlo na základě delimitací po rozdělení federace a faktu, že se jednalo o slovenské státní příslušníky, resp. na základě individuálních žádostí adresovaných slovenskou stranou Ministerstvu vnitra ČR.

název časové rozmezí počet spisů umístění metráž
Personální spisy ministerstva vnitra 194400 3. oddělení 2590 bm