Personální spisy ministerstva obrany

Specifickým archivním souborem, který je stejně jako oba ostatní archivním souborem nezpracovaným, je soubor kádrových (osobních) spisů předaných ABS útvary resortu obrany, zejména Správním archivem Armády ČR. Fond není tvořen pouze personálními spisy, ale též např. osobními kartami. Tyto materiály byly během roku 2008 přebírány po etapách a rozsah tohoto celku je v současné době 6 200 spisů, 95 bm. Analogicky s převzatým materiálem spisovým a svazkovým se jedná především o kádrové spisy vojáků z povolání – příslušníků Vojenské kontrarozvědky, působících zejména u útvarů ČSLA (vojenských okruhů, sborů, divizí, brigád atd.), resp. ministerstva národní obrany, v menší míře pak o příslušníky Zpravodajské správy generálního štábu ČSLA. Zpravodajská správa Generálního štábu jako jediná zpravodajská služba nebyla organizována pod ministerstvem vnitra, ale podléhala náčelníku Generálního štábu ČSLA. Její příslušníci zaměřovali své aktivity na oblasti dislokace vojsk v tzv. kapitalistických zemích s důrazem na místa možného vzniku vojenského konfliktu.

název časové rozmezí počet spisů umístění metráž
Personální spisy ministerstva obrany 6200 3. oddělení 95 bm