Personální spisy ministerstva spravedlnosti – odbor vnitřní ochrany (OVO)

Roku 1974 bylo ustaveno v rámci Správy Sboru nápravné výchovy oddělení vnitřní ochrany. V roce 1983 se toto oddělení stalo odborem vnitřní ochrany (OVO). Úkolem jeho pracovníků bylo kontrarozvědně rozpracovávat osoby ve výkonu trestu a získávat mezi nimi tajné spolupracovníky za účelem předcházení narušení vnitřního řádu (útěky, vzpoury, násilí, rozkrádání, sebepoškozování) a získávání informací o chování politických vězňů. Personální spisy příslušníků odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy (OVO) byly v roce 2008 převzaty od Ministerstva spravedlnosti ČR (Vězeňské služby). Jejich rozsah činí 3,6 bm (82 spisů).

název časové rozmezí počet spisů umístění metráž
Personální spisy ministerstva spravedlnosti – OVO (odbor vnitřní ochrany) 82 3. oddělení 3,6 bm