Sbírka Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy

Vyšetřovací spis je souborem písemností, fotografií a dalších archivních materiálů, které dokumentují sledování dané osoby v období před zatčením a v době vyšetřovací vazby. Vyšetřovací spis StB je velice cenným archivním pramenem jak z hlediska historie, tak z pohledu ochrany lidských práv. Dochované vyšetřovací spisy dokládají, jakými metodami postupovala StB proti představitelům opozice v období let 1948–1989. Kromě vyšetřování osob, které byly režimu nepohodlné, patřilo do kompetence StB také šetření leteckých a železničních nehod, havárií ve strategicky důležitých průmyslových podnicích a rozsáhlých hospodářských trestných činností. Sbírka Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy, značka V, zahrnuje časové období let (1945) 1948 – 1989. Jejími původci jsou Správa vyšetřování StB na centrální úrovni, Vojenská kontrarozvědka, odbory vyšetřování StB u krajských správ SNB a jejich podřízené útvary (a předchůdci). Dochovaly se části sbírky: centrála a Praha (V/MV), Brno (V/BN), České Budějovice (V/CB), Hradec Králové (V/HK), Karlovy Vary (V/KV), Liberec (V/LB), Ostrava (V/OV), Plzeň (V/PL) a Ústí nad Labem (V/UL). Celková metráž sbírky je 1358,78 bm.

Název archivního souboru  Série Značka Časový rozsah Archivní pomůcka Metráž celková Umístění
Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy V (1945) 1948-1989 1358,06 bm
Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy MV V-MV (1945) 1948-1989
Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy Brno V-BN (1945) 1948-1989
Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy České Budějovice V-CB (1945) 1948-1989 Manipulační seznam 2. typu
Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy Hradec Králové V-HK (1945) 1948-1989
Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy Karlovy Vary V-KV (1945) 1948-1960 Manipulační seznam 2. typu
Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy Liberec V-LB (1945) 1948-1960 Manipulační seznam 2. typu
Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy Ostrava V-OV (1945) 1948-1989
Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy Plzeň V-PL (1945) 1948-1989
Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy Ústí nad Labem V-UL (1945) 1948-1989