Fond Správa zpravodajské techniky – svazky

Svazky Správy zpravodajské techniky SNB jsou souborem písemností, plánků a dalších archiválií, které vznikly jako dokumentace při odposlouchávání, technických prohlídkách a dalších technických úkonech u osoby či o průběhu události, o níž se StB zajímala. Odposlechy a další technické úkony probíhaly na základě požadavků operativních správ SNB. Součástí fondu jsou také svazky technických spolupracovníků. Fond Správa zpravodajské techniky – svazky, značka ZT, zahrnuje časové období let (1955) 1970 – 1990. Jejími původci jsou Správa zpravodajské techniky SNB (VI. správa SNB) a správy StB při krajských správách SNB (a předchůdci). Celková metráž fondu je 0,58 bm.

Název archivního souboru Značka Časový rozsah Metráž celková umístění
Správa zpravodajské techniky – svazky ZT (1955) 1970 – 1990 0,58 bm  1. oddělení