Správa Sboru národní bezpečnosti (SNB) hlavního města Prahy

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Obvodní oddělení VB Praha 1 I 1 1949-1962 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu I 3. oddělení zpracované materiály: 81 bm; nezpracované: 339,4 bm
Městské oddělení VB Praha 3 I 1/1 1950-1960
Obvodní oddělení VB Praha 2 I 2 1950-1963
Městské oddělení VB Praha 12 I 2/1 1946-1960
Obvodní oddělení VB Praha 3 I 3 1960-1963
Městské oddělení VB Praha 11 I 3/1 1950-1960
Obvodní oddělení VB Praha 4 I 4 1960-1966
Městské oddělení VB Praha 14 I 4/1 1947-1960
Městské oddělení VB Praha 15 I 4/2 1949-1960
Obvodní oddělení VB Praha 5 I 5 1959-1964
Městské oddělení VB Praha 4 I 5/1 1955-1956
Městské oddělení VB Praha 16 I 5/2 1958-1959
Obvodní oddělení VB Praha 6 I 6 1945-1962
Obvodní oddělení VB Praha 5 I 6/1 1945-1960
Obvodní oddělení VB Praha 7 I 7 1950-1963
Velitelství stanice Praha 7-Trója I 7/1 1948
Velitelství stanice Praha 7 – Maniny I 7/2 1949-1950
Velitelství stanice Praha 7 – Heřmanova I 7/3 1949
Obvodní oddělení VB Praha 8 – Bulovka I 8 1950-1963
Stanice VB Praha 8 I 8/1 1953
Obvodní oddělení VB Praha 9 I 9 1946-1959
Obvodní oddělení VB Praha 10 I 10 1952-1962
Městské oddělení VB Praha 13 I 10/1 1952-1960
Městská správa VB Praha I 11 1950-1962
Oblastní kriminální úřadovna Praha I 11/1 1945-1947
Oblastní železniční odbor Praha I 11/2 1954-1961