H. Archivní fondy teritoriálních útvarů Sboru národní bezpečnosti (SNB) a Veřejné bezpečnosti (VB)

  1. Krajská správa SNB Středočeského kraje
  2. Správa SNB hlavního města Prahy
  3. Krajská správa SNB České Budějovice
  4. Krajská správa SNB Plzeň
  5. Krajská správa SNB Ústí nad Labem
  6. Krajská správa SNB Hradec Králové
  7. Krajská správa SNB Brno
  8. Krajská správa SNB Ostrava