Mgr. Světlana Ptáčníková (nar. 1971)

  • 26. 4. 2013 jmenována ředitelkou Archivu bezpečnostních složek
  • 16. 2. 2009 jmenována zástupkyní ředitele Archivu bezpečnostních složek
  • 1. 2. 2008 – únor 2009 vedoucí oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti v Archivu bezpečnostních složek
  • 2006–2008 vedoucí oddělení Státní bezpečnosti v odboru archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR
  • 1994–2006 pracovala jako archivářka v odboru archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR
  • 1994 ukončila řádné studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor historie – archivnictví