Ceník služeb

Příloha č. 6 k Badatelskému řádu ABS

Sazebník služeb a reprodukčních poplatků platný v Archivu bezpečnostních složek

 

  1. Pořízení výpisu nebo opisu archiválií, a o ověřování kopií
1. Pořízení výpisu nebo opisu archiválie 50,- Kč za každou i započatou stránku.
2. Ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým v archivu a pořízené archivem podle písmena B bodu 30,- Kč za každou započatou stránku.

 

  1. Reprodukce archiválií
  2. Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce)

1.1. černobílé

1.1.1. jednostranné: A4 A3
1.1.1.1. z volných listů 5,- Kč 8,- Kč
1.1.1.2. z vázaných listů 7,- Kč 12,- Kč
1.1.2. oboustranné: A4 A3
1.1.2.1. z volných listů 8,- Kč 12,- Kč
1.1.2.2. z vázaných listů 17,- Kč 22,- Kč

1.2. barevné:

1.2.1. jednostranné: A4 A3
1.2.1.1. z volných listů 25,- Kč 38,- Kč
1.2.1.2. z vázaných listů 33,- Kč 46,- Kč
1.2.2. oboustranné: A4 A3
1.2.2.1. z volných listů 40,- Kč 60,- Kč
1.2.2.2. z vázaných listů 53,- Kč 80,- Kč
  1. Digitální reprodukce:

2.1. Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy:

2.1.1. skenování předloh do formátu A4 včetně 25,- Kč
2.1.2. skenování předloh do formátu A3 včetně 60,- Kč
2.1.3. skenování velkých formátů A0+ včetně 300,- Kč
2.1.4. snímek předlohy formátu A3 včetně
digitálním fotoaparátem
200,- Kč
2.1.5. snímek předlohy formátu větší než A3
digitálním fotoaparátem
300,- Kč
2.1.6. skenování archiválií na průhledné podložce (např. mikrofilm, deska) jednoho pole:
skenování z pásu filmu 20,- Kč
skenování fyzicky odděleného filmového pole 50,- Kč
Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi 20,- Kč

2.2. Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy:

2.2.1.1 dokumentační snímek malých a středně velkých rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem 350,- Kč
2.2.2.1 ateliérový snímek malých a středně velkých rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem 1500,- Kč

2.3. Prohlížení digitálních reprodukcí archiválií dálkovým způsobem se nezpoplatňuje.

2.4. Zápis dat

2.5.1. CD včetně zápisu dat 40,- Kč
2.5.2. DVD včetně zápisu dat 60,- Kč

Všechny nově zhotovené digitální reprodukce se poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav.

 

  1. Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií

1.1. Použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové (učební pomůcky) se nezpoplatňuje;

(pozn.: v případě vědeckého použití reprodukcí musí být vždy uvedena citace alespoň v rozsahu názvu archivu, který archiválii spravuje a archivního souboru obsahujícího archiválii; bez citace je užití reprodukce považováno za použití pro účely komerční).

 

  1. Rešerše, kancelářská práce, manipulační poplatky

1.1. Rešerše (zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející z vyhledání a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů):

1.1.1. jednoduchá rešerše/1 hodina výkonu/založená na excerpci 1-2 archivních zdrojů 350,- Kč
1.1.2. náročná rešerše/1 hodina výkonu/založená na excerpci 3-5 archivních zdrojů 500,- Kč
1.1.3. náročná kombinovaná rešerše/1 hodina výkonu/ založená na excerpci 6 a více archivních i mimo archivních zdrojů 600,- Kč

1.2. Kancelářská práce

1.2.1. 1 hodina výkonu 60,- Kč

1.3. Manipulační poplatky

1.3.1. balné – zásilky v balících 30,- Kč
1.3.2. balné – zásilky v obálkách do 1 kg 20,- Kč
1.4. Rešerše založená na elektronické databázi 300,- Kč

Poštovné je účtováno podle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb.