Ceník služeb

Sazebník služeb a reprodukčních poplatků platný v Archivu bezpečnostních složek

A. Pořízení výpisu nebo opisu archiválií, ověřování kopií

1. Pořízení výpisu nebo opisu archiválie  50,- Kč za každou i započatou stránku.
2. Ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým v archivu a pořízené archivem podle písmena B bodu 1  30,- Kč za každou započatou stránku.

 

 B. Reprodukce archiválií

1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce):

 

1.1 černobílé jednostranné A4 A3
1.1.1   z volných listů 5,-Kč 8,-Kč
1.1.2 z vázaných předloh 7,-Kč 12,-Kč
1.2 černobílé oboustranné
1.2.1 z volných listů 8,-Kč 12,-Kč
1.1.2 z vázaných předloh 17,-Kč 22,-Kč
1.3 barevné jednostranné
1.3.1 z volných listů 25,-Kč 38,-Kč
1.3.2 z vázaných předloh 33,-Kč 46,-Kč
1.4 barevné oboustranné
1.4.1 z volných listů 40,-Kč 60,-Kč
1.4.2 z vázaných předloh 53,-Kč 80,-Kč
2. Digitální reprodukce:

 

2.1. Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy:

 

2.1.1. skenování předloh do formátu A4 včetně 20,- Kč
2.1.2. skenování předloh do formátu A3 včetně 25,- Kč
2.1.3. skenování velkých formátů A0+ včetně ABS neprovádí
2.1.4. snímek předlohy formátu A3 včetně digitálním fotoaparátem 60,- Kč
2.1.5. snímek předlohy formátu větší než A3 digitálním fotoaparátem 100,- Kč
2.1.6. skenování archiválií na průhledné podložce (např. mikrofilm, deska) jednoho pole:
2.1.6.1. skenování z pásu filmu 20,- Kč
2.1.6.2. skenování fyzicky odděleného filmového pole 50,- Kč
Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi 20,- Kč
2.2. Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy:
2.2.1 dokumentační snímek malých a středně velkých rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem 100,- Kč
2.2.2 ateliérový snímek malých a středně velkých rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem 350,- Kč
2.3. Prohlížení digitálních reprodukcí archiválií dálkovým způsobem se nezpoplatňuje
2.4. Zápis dat a cena nosičů:

 

2.4.1. CD včetně zápisu dat 40,- Kč
2.4.2. DVD včetně zápisu dat 60,- Kč
2.4.3. zápis dat na vlastní USB flash disk 60,- Kč za každých započatých 4,5 GB dat

Všechny nově zhotovené digitální reprodukce se poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav.

 Sazebník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Archivem bezpečnostních složek nad rámec legislativních předpisů.

 C. Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií

1. Užití reprodukcí archiválií pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové (učební pomůcky) se nezpoplatňuje;

 

 D. Rešerše

1. Rešerše (zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející z vyhledání a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů):

 

1.1. jednoduchá rešerše/1 hodina výkonu/založená na excerpci 1-2 archivních zdrojů 150,- Kč
1.2. náročná rešerše/1 hodina výkonu/založená na excerpci 3-5 archivních zdrojů 250,- Kč
1.3. náročná kombinovaná rešerše/1 hodina výkonu/ založená na excerpci 6 a více archivních i mimo archivních zdrojů 350,- Kč

 E. Poštovné

1. Poštovné
1.1. Poštovné je účtováno podle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb.

 F. Poskytování digitálních reprodukcí filmových a zvukových archiválií

1. Poskytování digitálních reprodukcí filmových a zvukových archiválií (záznamy jsou poskytovány bez dalších úprav a editace).
1.1 Manipulační poplatek (vyhledání a příprava archiválií

k přepisu, vč. nezbytných restaurátorských zásahů) za každou započatou hodinu

250,-Kč
1.2 Filmové archiválie
1.2.1 přepis filmového pásu cena externího dodavatele + manipulační poplatek
1.2.2 kopie digitálního přepisu filmového pásu (každá započatá hodina záznamu) ve formátu Mpeg-2 250,-Kč + cena nosiče
1.2.3 digitální kopie VHS kazety (každá započatá hodina záznamu) ve formátu Mpeg-2 250,-Kč + cena nosiče
1.2.4 nadstandardní digitalizační služby/neobvyklé formáty cena externího dodavatele + manipulační poplatek
1.3 Zvukové archiválie
1.3.1 přepis magnetofonových pásků cena externího dodavatele + manipulační poplatek
1.3.2 přepis audiokazet (každá započatá hodina záznamu) ve formátu MP3 250,-Kč + cena nosiče
1.3.3 přepis gramofonových desek cena externího dodavatele + manipulační poplatek
1.3.4 kopie digitálního přepisu zvukových archiválií (každá započatá hodina záznamu) ve formátu MP3 250,-Kč + cena nosiče
1.3.5 nadstandardní digitalizační služby/neobvyklé formáty cena externího dodavatele + manipulační poplatek

Služby externího dodavatele zajišťuje výhradně Archiv bezpečnostních složek s ohledem na fyzický stav a ochranu archiválií.

G. Filmování v prostorách archivu 

1. Filmováni v prostorách Archivu bezpečnostních složek určené pro veřejnou projekci (TV, kino, výstavy atp.), včetně odborného dohledu či doprovodu zaměstnanců archivu (podmíněno souhlasem ředitele archivu)
1.1 základní poplatek za každou započatou hodinu 250,-Kč.