Sbírka Zvláštní agenturní svazky

Jedná se o jeden ze souboru tří řad archivních materiálů, a to sbírky ZV (Zvláštní vyšetřovací spisy), sbírky ZO (Zvláštní operativní svazky) a sbírky ZA (Zvláštní agenturní svazky), jejichž zřízení, tedy uložení patřičných materiálů do tzv. fondu zvláštní úlože (původně jako „fond Z“), bylo vázáno naplněním rozkazu ministra vnitra č. 199/1957. Na základě tohoto a dalších příslušných předpisů tak byly do fondu Z soustřeďovány operativní a agenturní svazky a vyšetřovací spisy založené se souhlasem ministra vnitra, svazky celostátního významu atd. Původně fond obsahoval mimo jiné sérii vyšetřovacích spisů k  zejména stranickým politickým procesům, kontrarozvědné materiály k řadě prověřovaných funkcionářů KSČ či dalším významným osobám a svazky k důležitým agenturním problematikám. Ačkoli většina z výše uvedených se v důsledku přemanipulací (např. začlenění do jiných fondů) či skartací dnes již ve sbírkách Z nenachází, přesto i dnes zde můžeme najít množství archivních materiálů k řadě významných osobností a kauz. Součástí sbírky ZA jsou kromě výše uvedeného také seznamy osob rehabilitovaných v 60. letech včetně krátkých anotací k příslušným spisům, které byly skartovány. Celková metráž sbírky je 3,77 bm.

Název archivního souboru Značka Časový rozsah Metráž celková umístění
Zvláštní agenturní svazky ZA (1945) 1953 – 1990 3,77 bm  1. oddělení