Den otevřených dveří v Archivu bezpečnostních složek 2024

Při příležitosti Mezinárodního dne archivů se pro širokou veřejnost ve čtvrtek 13. června 2024 opět otevřou dvě budovy ABS: Branické náměstí 2 (Praha 4) a Brno – Kanice. V rámci komentovaných prohlídek budete moci navštívit jinak nepřístupné prostory, nahlédnete „pod pokličku“ práce archivářů a zažijete mnohá překvapení. Zavedeme vás nejen do depozitářů, ale seznámíte se například i s činností jednotlivých pracovišť.

Program se v každé budově liší.

ABS BRANICKÉ NÁMĚSTÍ 2, PRAHA 4, 13. ČERVNA 2024, 14–17 HOD.

Program zaměřen na 45. výročí procesu s členy VONS
(výstava, přednáška a ukázka archiválií k tématu)

Komentované prohlídky: Zájemci s průvodcem vycházejí ve 14, 15, 16 a 17 hodin. V případě dostatečného zájmu může být v 15:30 nebo v 16:30 hodin vypravena i speciální dětská prohlídka. Skupiny se mohou objednat i na jinou hodinu, dopoledne je vyhrazeno pro školní exkurze.

Stanoviště komentovaných prohlídek:

1) badatelna

Díky ojediněle otevřené legislativě mají žadatelé v České republice neomezený přístup k archiváliím, které vznikly činností bezpečnostních složek komunistického režimu, a ABS i proto patří mezi badatelsky nejvyužívanější archivy. Například v loňském roce navštívilo badatelny ABS (v budově Na Struze, v Kanicích u Brna a služební badatelnu v Braníku) celkem 1 416 badatelů, kteří vykonali 2 709 badatelských návštěv. Předloženo jim bylo 23 061 signatur.

Mezi badateli je stále více oblíbená aplikace eBadatelna, v níž bylo na konci loňského roku dostupných přes 9 000 000 skenů. Od konce roku 2022 je možné v této aplikaci vyhledávání přímo v textech archiválií zpracovaných technologií OCR. V roce 2023 služby eBadatelny využilo 2 820 badatelů (což je více než 50 % nárůst oproti předchozímu roku), kteří povětšinou z pohodlí domova nahlédli do 61 649 inventárních jednotek.

Na tomto stanovišti archiváři stručně seznámí zájemce s náplní své práce a představí publikace ABS. K nahlédnutí budou připraveny nejen ukázky zajímavých archiválií vztahujících se k hlavnímu tématu celého dne, tj. k procesu s představiteli Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných odehrávajícímu se roku 1979. Návštěvníci zde také budou mít možnost zhlédnout filmy z provenience SNB či diskutovat s archiváři u připraveného občerstvení.

2) depozitář

Archiv bezpečnostních složek spravuje celkem 755 archivních souborů o celkové metráži 20 373,46 bm. Archiváři zájemcům přiblíží charakteristiku svazků a spisů, ukážou umístění archiválií a popíšou vhodné podmínky pro jejich ukládání. Na místě budou připravené i ukázky archiválií, uvidíte i kartotéku EZO (evidence zájmových osob), která čítá cca 890 tisíc blokačních karet k osobám, o které měla Státní bezpečnost z nejrůznějších důvodů zájem.

3) pracoviště digitalizace

Oddělení digitalizace převádí originální archiválie do digitální podoby. Zajišťuje tak badatelské veřejnosti snazší přístup k archiváliím a archiválie samotné chrání před rizikem dalšího poškození. Vedle papírových předloh, které se skenují na knižních skenerech, je oddělení schopno digitalizovat fotografie, mikrofilmy, mikrofiše a další typy archiválií.

4) restaurátorská dílna

Archiv věnuje nemalé úsilí také ochraně a péči o fyzický stav archiválií. V dílnách k individuálnímu restaurování dokumentů budou mít restaurátoři připravené ukázky své činností a materiálů, které k restaurování využívají.

5) pracoviště evidencí

Vyhledávání archiválií ABS je do značné míry založeno na jmenných evidencích a databázích. Pokud se zajímáte o osud konkrétní osoby, můžete se do pátrání pustit i sami. Některé evidence jsou přístupné na internetu, všechny dochované evidence bezpečnostních složek komunistického režimu však spravuje pouze náš Archiv. Na tomto stanovišti nechají odborné pracovnice nahlédnout návštěvníky do složitého systému tzv. lustrací. A budete zde mít rovněž možnost zaregistrovat se do aplikace eBadatelna.

6) prezentace ÚSTR

Na tomto stanovišti budou mít návštěvníci možnost diskutovat s historiky Ústavu pro studium totalitních režimů a nahlédnout do publikací vydaných touto institucí.

Na co dalšího se můžete těšit?

  • od 18 hodin vystoupí v zasedací místnosti historik a archivář ABS Mgr. Tomáš Bursík s přednáškou (Ne)známé stránky činnosti VONS
  • v prostorách badatelny budou celý den vystaveny originální archiválie vztahující se k procesu se členy VONS v roce 1979
  • dokumentární výstava Já prostě nemůžu žít jinak (zapůjčená Knihovnou Václava Havla)
  • RETRO KOUTEK nejen pro malé archiváře – nejmladším návštěvníkům, ale i dospělým připomeneme, s čím si děti mohly hrát a jak se bavily v době normalizace
  • Interaktivní koutek pracovny příslušníka Státní bezpečnosti
  • Dětský koutek, kde nebude chybět oblíbený psací stroj, archivní krabice na skládání, karta pro popis „nepřátel“ československé rozvědky k vyplnění nebo archivní kvíz, při kterém se nebudou hledat jen správné odpovědi, ale pomocí chytrého mobilního telefonu rovnou celé otázky.

ABS KANICE U BRNA, 13. ČERVNA 2024, 13 a 16 HOD.

Studnice poznání v kanických lesích, také tentokrát se zajímavou přednáškou.

Ve čtvrtek 13. června 2024 představí Archiv bezpečnostních složek veřejnosti také pracoviště v Kanicích. Objekt se sice nachází v katastru obce Kanice, avšak přístupný z této obce není. Je možné se k němu dostat od brněnského vlakového nádraží tramvají č. 2, směr Stará Osada (Brno-Židenice, Stará Osada). Zde je třeba přestoupit na autobus č. 201 na nástupišti č. 7 a vystoupit na zastávce Brno, Líšeň, Na Spáleništi (zastávka je na znamení). Odtud na druhé straně silnice vede účelová komunikace, po níž se za 10–12 minut dojde k budově archivu.

Zájemci o prohlídku si vyslechnou úvodní slovo o historii a současnosti pracoviště ABS Kanice a zajímavou přednášku na téma Přestřelka Jana Procházky po 60 letech – pramen k historii Pohraniční stráže? Fikce a fakta v literárním díle z roku 1964. K tomuto tématu bude připravena také výstavka z archiválií uložených v ABS. Za doprovodu zaměstnanců si poté budou moci návštěvníci prohlédnout depozitáře a reprezentativní druhy archiválií, budou seznámeni s procesem přípravy archiválií na digitalizaci i s provozem kanické badatelny.

Program začíná ve 13 a v 16 hodin.