Den otevřených dveří Archivu bezpečnostních složek 2018

U příležitosti Mezinárodního dne archivů se pro návštěvníky otevřou dne 7. a 14. června 2018 budovy ABS. V rámci komentovaných prohlídek budete moci navštívit pro veřejnost jindy nepřístupná místa, nahlédnete „pod pokličku“ práce archivářů a zažijete mnohá překvapení. Zavedeme Vás nejen do depozitářů, ale seznámíte se i s činností lustračního, digitalizačního a restaurátorského pracoviště. Na závěr Vám kolegové z Ústavu pro studium totalitních režimů stručně představí své aktivity.
Program a datum jednotlivých prohlídek se v každé budově mírně liší.

ABS – Branické náměstí 2, Praha 4, 7. června 2018, 11–17 hod.

Pražské jaro v Archivu bezpečnostních složek

Komentované prohlídky:

V 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hodin

Stanoviště:

1) badatelna

Díky ojediněle otevřené legislativě mají žadatelé v České republice neomezený přístup k archiváliím, které vznikly činností bezpečnostních složek komunistického režimu, a ABS proto patří mezi badatelsky nejvyužívanější archivy. V jeho třech studovnách se loni zaregistrovalo 2 035 badatelů, kteří vykonali 4 370 návštěv. Zájemcům tak bylo zpřístupněno rekordních 60 391 archiválií. Na tomto stanovišti archiváři stručně seznámí zájemce s náplní své práce a představí publikace ABS. K nahlédnutí budou připraveny nejen ukázky zajímavých archiválií, ale také filmy z provenience SNB.

2) lustrační pracoviště

Vyhledávání archiválií ABS je do značné míry založeno na jmenných evidencích a databázích. Pokud se zajímáte o osud konkrétní osoby, můžete se do pátrání pustit i sami. Některé evidence jsou přístupné na internetu, všechny dochované evidence však spravuje pouze náš archiv, který Vám také jako jediný může předložit archiválie z provenience bezpečnostních složek komunistického režimu. Odborná pracovnice bude vyhledávat (v žargonu archivu „lustrovat“) ve všech evidencích a pohovoří o komplikovaném systému lustrací.

3) depozitář

Archiv bezpečnostních složek spravuje okolo 20 000 bm archiválií rozdělených do 748 fondů, které se vztahují k období obou totalit. Archiváři zájemcům přiblíží charakteristiku svazků a spisů, ukážou umístění archiválií a popíšou vhodné podmínky pro jejich ukládání.

4) pracoviště digitalizace

Oddělení digitalizace převádí originální archiválie do digitální podoby. Zajišťujeme tak badatelské veřejnosti snazší přístup k archiváliím a archiválie samotné chráníme před rizikem dalšího poškození. Vedle papírových předloh, které se skenují na knižních skenerech, je oddělení schopno digitalizovat fotografie, mikrofilmy, mikrofiše, magnetofonové kazety a další typy materiálu.

5) restaurátorská dílna

Archiv jako moderní instituce věnuje nemalé úsilí ochraně a péči o fyzický stav archiválií. V dílnách k individuálnímu restaurování dokumentů budou mít restaurátoři pro zájemce připravené ukázky činností a materiálů, kterými se pokusí ilustrovat náplň své práce. V části provozu hromadného odkyselování budou návštěvníci stručně seznámeni s přípravou archiválií k tomuto procesu, se samotným odkyselováním pomocí stroje Neschen C500 a závěrečnou kompletací po ošetření.

6) prezentace ÚSTR

Historici z Ústavu pro studium totalitních režimů seznámí návštěvníky s projekty ÚSTR a popíšou spolupráci s ABS. Nebude chybět ani nabídka četných publikací.

7) pražské jaro 1968

Archiv při speciálních příležitostech nemusí být pouze institucí, v níž si o minulosti jenom čtete. Během Dne otevřených dveří můžete příběhy popsané v archiváliích i zažít – konkrétně se u nás, velmi netradičně, seznámíte s momenty tzv. pražského jara roku 1968. Během komentované prohlídky zažijete interaktivní vstupy a připomeneme si společně výročí padesáti let od sepsání manifestu 2000 slov.

Chybět nebude ani letos dětský koutek – i Vaše malé děti se mohou seznámit s profesí archiváře, uložit si do depozitáře svoje výrobky, a archivovat je tak na věčné časy. Bude o ně samozřejmě postaráno a Vy si budete moci s průvodcem projít všechna stanoviště prohlídky.
Nově je možné se těšit na speciální dětskou prohlídkovou trasu inspirovanou pražským jarem roku 1968, kde se děti seznámí jak s archivářskou prací, tak dobou vzniku archiválií uložených v našem archivu. Děti pak v rámci napínavého dobrodružství samy na sobě poznají, v jak nelehké době žili jejich rodiče, prarodiče či praprarodiče. Rozhodně je nenechávejte doma, u nás se nudit nebudou!

ABS – Na Struze 3, Praha 1, 14. června 2018, 14–20 hod.

Komentované prohlídky:

Začínají ve 14, 15, 16, 17, 18, 19 hodin

Hlavní náplní letošního Dne otevřených dveří bude příběh zdánlivě obyčejného, šedého činžovního domu v krátké pražské ulici Na Struze. Nejednoho badatele zabraného do pilného pročítání archiválií jistě napadlo, že krb není typickou součástí studoven archivů, a možná i přemýšlel, jaké osudy se v místnosti dříve odehrávaly. Vydejte se tedy s námi po stopách dramatických momentů 20. století, které jsou úzce spojeny s touto adresou (a i s archiváliemi zde uloženými).
V domě vybudovaném na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století vyrůstala operní pěvkyně Soňa Červená, dcera zakladatele kabaretu Červená sedma JUDr. Jiřího Červeného. Komentované prohlídky budovy proto budou oživeny i hudbou a zpěvem a svým původním bydlištěm nás díky ukázkám z filmu režisérky Olgy Sommerové Červená provede samotná operní pěvkyně. Snímek, který se částečně natáčel také v prostorách našeho archivu, byl letos v březnu oceněn Českým lvem za nejlepší dokumentární film.
Zaměříme se samozřejmě i na současné využití budovy a neochudíme Vás o seznámení se se zázemím archivu a s běžnou prací archiváře na těchto stanovištích:

1) badatelna

Z důvodu rekonstrukce budovy v Siwiecově ulici je badatelna v ulici Na Struze momentálně jedinou pražskou badatelnou, kterou denně navštíví v průměru 15–20 zájemců o studium. Loni se zde zaregistrovalo 1 502 badatelů, kteří vykonali 3 551 návštěv a ke studiu jim bylo předloženo 51 937 archivních jednotek. Žadatelé v České republice mají díky ojediněle liberální legislativě takřka neomezený přístup k archiváliím vzniklým činností bezpečnostních složek komunistického režimu, a ABS se tak těší velké pozornosti.
Archiváři na tomto stanovišti stručně seznámí návštěvníky s náplní své práce a představí publikace ABS. K nahlédnutí budou připraveny také ukázky zajímavých archiválií.

2) lustrační pracoviště

Prvním krokem při vyhledávání v archiváliích ABS je prověření jmenných evidencí a databází. Kromě rozsáhlých evidencí StB archiv spravuje i kartotéku tzv. Studijního ústavu ministerstva vnitra, která obsahuje přes 1 200 000 záznamů jmen osob, jež byly prověřovány v Československu po 2. světové válce.

3) pracoviště digitalizace

Oddělení digitalizace převádí originály archiválií do digitální podoby. Zajišťujeme tak badatelské veřejnosti snazší přístup k archiváliím (především díky aplikaci eBadatelna.cz) a archiválie samotné tím chráníme před rizikem dalšího poškození. Vedle papírových předloh, které se skenují na knižních skenerech, je oddělení schopno digitalizovat fotografie, mikrofilmy, mikrofiše, magnetofonové kazety a další typy materiálu.

4) depozitář

V budově Na Struze 3 je uloženo 6 000 bm archiválií. Celkově ale Archiv bezpečnostních složek spravuje okolo 20 000 bm archiválií rozdělených do 748 fondů, které se vztahují k období obou totalit. Archiváři zájemcům přiblíží charakteristiku spisů a svazků, ukážou umístění archiválií a popíšou vhodné podmínky pro jejich ukládání.

5) restaurátorská dílna

Archiv bezpečnostních složek věnuje nemalé úsilí ochraně a péči o fyzický stav archiválií. Restaurátorské pracoviště je sice umístěno v budově na Braníku, ale ani Na Struze nepřijdete o možnost seznámit se v improvizované dílně s procesem restaurování archiválií.

Pro zájemce jsme stejně jako v předchozích ročnících připravili dětský koutek, a tak se i Vaše malé děti mohou na chvíli stát archivářem, uložit si do depozitáře svoje výrobky, archivovat je tak na věčné časy a ještě navíc získat nějaké odměny. Bude o ně samozřejmě postaráno a Vy si budete moci projít s průvodcem všechna stanoviště prohlídky.

ABS – Brno – Kanice, 7. června, 10 hod. a 16 hod.

Ve čtvrtek 7. června 2018 bude zpřístupněno také pracoviště ABS v Kanicích u Brna. Objekt archivu se sice nachází v katastru obce Kanice, avšak přístupný z této obce není. Je možné se k němu dostat od brněnského vlakového nádraží tramvají č. 2, směr Stará osada („Brno – Židenice, Stará osada“). Zde je třeba přestoupit na autobus č. 201 a vystoupit na zastávce „Brno, Líšeň, Na spáleništi“ (zastávka je na znamení). Na druhé straně silnice odtud vede účelová komunikace, po níž se za 10–12 minut dojde k budově archivu.
Zájemci si vyslechnou úvodní slovo o historii a současnosti pracoviště ABS Kanice, budou moci zhlédnout vybrané dokumentární filmy s bezpečnostní tematikou, za doprovodu pracovníků ABS si prohlédnou depozitáře a reprezentativní druhy archiválií a budou seznámeni s procesem digitalizace i s provozem kanické badatelny, kam přijde ročně na tři stovky badatelů, kteří vykonají za rok téměř 500 návštěv. K dispozici bude také dětský koutek.
Prohlídky archivu budou zahájeny v 10 a 16 hodin. Autobus linky č. 201 odjíždí ze Staré osady z nástupiště č. 7.