Svátky pohody a míru

Jedním z archivních souborů ve správě oddělení archivních fondů FMV je také sbírka Muzeum Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra (1945-1992), která obsahuje velké množství negativů. Právě z této sbírky pochází i předvánoční archiválie měsíce. Na snímku je zobrazen federální ministr vnitra Jaromír Obzina (ve funkci 1973-1983) při vánoční návštěvě prozatím neidentifikovaného útvaru Pohraniční stráže.