Průlomová vlna

Na obrázky zaplavených vltavských nábřeží a lidí na člunech projíždějících pražskými ulicemi ze srpna roku 2002 si asi vzpomene každý. Československé bezpečnostní složky se již od 70. let 20. století připravovaly na ještě horší možnosti ohrožení hlavního města vodním živlem. V souvislosti se vzestupem počtu teroristických akcí ve světě, začaly se Civilní obrana a Sbor národní bezpečnosti připravovat na možnost útoku na obě hlavní přehrady střední části vltavské kaskády, tedy Orlík a Slapy. Typový plán „Průlomová vlna“ v grafické variantě z roku 1982 uložený v nezpracované části fondu Krajské správy SNB Prahy a Středočeského kraje (přír. č. 1711-1734/88, bal. 10) počítá s útokem jadernou zbraní na obě přehrady ve chvíli, kdy jsou tyto zcela naplněny vodou. Popisuje následky dopadu nárazové vlny z proražených přehrad na Prahu (a potažmo i Středočeský kraj) a postup zásahových složek při řešení takovéto situace.