Analýza rukopisů (1974)

V nezpracovaném fondu Federální správy VB je v několika kartonech uložen soubor písemných, fotografických i zvukových archivních materiálů, vztahujících se k technickému zkoumání doby vzniku Rukopisu královédvorského a Rukopisu zelenohorského skupinou expertů Kriminalistického ústavu Veřejné bezpečnosti a několika externích odborníků na přelomu 60. – 70. let. Na základě návrhu literárního historika Miroslava Ivanova byl totiž koncem roku 1967 dohodou ministerstva kultury a ministerstva vnitra Kriminalistický ústav pověřen novým rozborem těchto literárních památek. Kriminalistický ústav měl završit celou historii sporů o RKZ za použití moderních metod a prostředků používaných jinak v kriminalistické expertizní činnosti. Zkoumání bylo v plném rozsahu ukončeno v říjnu 1971. Komplexní znalecký posudek („Protokol o zkoumání RK“ a „Protokol o zkoumání RZ“) pak prošel kvalifikovaným oponentním řízením. Vzhledem k závažným vědeckým nedostatkům celé práce a hrubým chybám, jež byly v průběhu oponentního řízení konstatovány prakticky u všech provedených analýz, se však vedení Kriminalistického ústavu na základě usnesení vědecké rady Kriminalistického ústavu ze dne 4. března 1974 od výsledků bádání distancovalo.