Svazková agenda vedená u krajské správy MV Olomouc

název označení fondu časové rozmezí rozpětí archivních čísel počet archivních jednotek inventář umístění
Různé spisy S Olomouc OL-S 1948-1960 15-2989 1221   oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra