Svazková agenda vedená u krajské správy MV Liberec

název označení fondu časové rozmezí rozpětí archivních čísel počet archivních jednotek inventář umístění
Vyšetřovací spisy – Liberec LB-V 1948-1960 4-789 700 Manipulační seznam Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů (1. oddělení)
Různé spisy S Liberec LB-S 1948-1960       oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra