Svazková agenda uložená na Centrále MV (Statisticko-evidenční odbor MV)

název označení fondu časové rozmezí rozpětí archivních čísel počet archivních jednotek inventář umístění
Agenturní svazky – Centrála MV-TS 1948-1990 161-1024765 43 716   oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů
Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála MV-KR 1948-1990 68-1009064 85 932  
Objektové svazky – Centrála MV-OB 1948-1990 1051-1963 1 318  
Tzv. „živé“ objektové svazky – Centrála MV-OBŽ 1948-1990   660  
Taktické svazky – Centrála MV-T 1948-1990 90-2398 1 848  
Materiály trvalé hodnoty – Centrála MV-MTH 1948-1990   2 307  
Vyšetřovací spisy – Centrála MV-V 1948-1990 2-42801 33 719  
Historický fond MV MV-H 1948-1990 1-804 834 Prozatímní soupis k archivnímu fondu MV-H oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra