Svazková agenda Hlavní správy vojenské kontrarozvědky

název označení fondu časové rozmezí rozpětí archivních čísel počet archivních jednotek inventář umístění
Agenturní svazky VKR-TS 1948–1990 A 18677 – A 71057 49748   oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů
Svazky kontrarozvědného rozpracování VKR-KR 1948–1990 8014 – 21703 7488  
Objektové svazky VKR-OB 1948–1990 B 486 – B 1298 694