Sborníky a kolektivní monografie

Pavel Vaněk a kol. (eds.): Ochrana státní hranice. 1948–1955

Obálka knihy: Ochrana státní hranice. 1948–1955 - ilustrační foto Odborná kolektivní monografie s tematikou ochrany státní hranice po druhé světové válce a na začátku studené války je souborným dílem více než dvaceti autorů – odborníků z paměťových institucí, univerzitních pracovišť a soukromých badatelů. Je rozdělena do čtyř tematicky souvisejících částí: Střežení státní hranice 1948–1955; Pohraniční stráž a ostatní bezpečnostní složky v první polovině 50. let; Obyvatelstvo v pohraničí a Muzejní expozice a edukační aktivity k ochraně státní hranice. Publikace je součástí ediční řady Acta Musei Technici Brunensis a byla připravena ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek, pobočka Kanice u Brna. Autorský kolektiv: Mgr. František Bártík / Bc. Zdeněk Dragoun / Mgr. Jan Edl / JUDr. Vilém Fránek / Martin Kostlán, DiS. / Mgr. David Kovařík, Ph.D. / Luděk Kozlovský / PhDr. Jiří Mikulka / PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D. / PhDr. Jiří Petráš / Mgr. Martin Pulec / Mgr. Václav Rutar / Mgr. Tomáš Slavík / PhDr. Václav Šmidrkal / Michal Šrůtek / Mgr. Josef Šolc / PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. / Mgr. Jiří Topinka / Dr. phil. Dipl. sc. pol. Eugenie von Trützschler / Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D. / Mgr. Josef Vávra / Mgr. Marek Výborný

Technické muzeum v Brně 2013, ISBN 978-80-86413-84-6, 142 s., brož., cena 150 Kč (k zakoupení na pokladně muzea či k objednání přes gilbertova@technicalmuseum.cz)