Sbírka Taktické svazky

Taktické svazky jsou souborem různorodých dokumentů, tzv. volného materiálu, který StB typově nepřiřadila k žádné ze základních kategorií svazkové agendy. Sbírka např. obsahuje archiválie k osobám, které v poúnorovém období překročily československé hranice bez povolení tehdejších úřadů, vytříděné části skartovaných svazků, návrhy na zrušení dosud živých svazků či na zavedení nových svazků, dílčí hlášení či informace, dokumenty osob prověřovaných pro styk se státním tajemstvím atp. Sbírka Taktické svazky, značka T, zahrnuje časové období let (1945) 1948 – 2006. Dochovaly se následující části sbírky: centrála a Praha (T/MV), Ostrava (T/OV), Plzeň (T/PL). Celková metráž sbírky je 34,98 bm.

Název archivního souboru Značka Časový rozsah Metráž celková umístění
Taktické svazky T (1945) 1948 – 2006 34,98 bm  1. oddělení