Sbírka Svazky tajných spolupracovníků

Svazky tajných spolupracovníků soustřeďují písemnosti, fotografie a další archiválie k osobě vybrané či již zavázané příslušníkem StB ke spolupráci s československou kontrarozvědkou. Svazky byly vedeny v různých kategoriích, které vymezovaly nejen míru případné spolupráce, ale rovněž vědomost kandidáta či spolupracovníka o ní. Kategorie svazků byly určovány Směrnicemi pro agenturně operativní práci a evidenci StB. Ke sbírce přísluší materiály trvalé hodnoty (TS/MTH/MV), které nebylo možné nafilmovat na mikrofiše, či byly natolik významné, že byly určeny k trvalé archivaci. Sbírka Svazky tajných spolupracovníků, značka TS, zahrnuje časové období let (1945) 1948 – 1991. Jejími původci jsou Hlavní správa kontrarozvědky SNB (II. správa SNB), správy StB při krajských správách SNB a jejich podřízené útvary (a předchůdci). Dochovaly se části sbírky: centrála a Praha (TS/MV), Brno (TS/BN), České Budějovice (TS/CB). Součástí části sbírky TS/MV jsou také dochované svazky z Krajské správy SNB Hradec Králové, Ostrava, Plzeň a Ústí nad Labem a některých dalších úvarů StB. Celková metráž sbírky je 245,17 bm.

Název archivního souboru Značka Časový rozsah Metráž celková umístění
Svazky tajných spolupracovníků TS (1903) 1948 – 1991 245,17 bm  1. oddělení