Sbírka Svazky kontrarozvědného rozpracování

Svazky kontrarozvědného rozpracování jsou operativní svazky StB. Obsahují písemnosti, fotografie a další archiválie dokládající sledování osoby, skupiny osob nebo pátrání po neznámém pachateli, případně po osobě, která se před StB ukrývá. Svazky byly vedeny v různých kategoriích, které vymezovaly rozsah a způsob sledování. Kategorie svazků byly určovány Směrnicemi pro agenturně operativní práci a evidenci StB. Ke sbírce přísluší materiály trvalé hodnoty (KR/MTH/MV), které nebylo možné nafilmovat na mikrofiše, či byly natolik významné, že byly určeny k trvalé archivaci. Sbírka Svazky kontrarozvědného rozpracování, značka KR, zahrnuje časové období let (1945) 1948 – 1990 (1992). Jejími původci jsou Hlavní správa kontrarozvědky SNB (II. správa SNB), správy StB při krajských správách SNB a jejich podřízené útvary (a předchůdci). Dochovaly se části sbírky: centrála a Praha (KR/MV), Brno (KR/BN), České Budějovice (KR/CB), Plzeň (KR/PL). Součástí části sbírky KR/MV jsou také dochované svazky z Krajské správy SNB Hradec Králové, Ostrava a Ústí nad Labem a některých dalších úvarů StB. Celková metráž sbírky je 236,65 bm.

Název archivního souboru Značka Časový rozsah Metráž celková umístění
Svazky kontrarozvědného rozpracování KR (1903) 1948 – 1990 (1992) 236,65 bm  1. oddělení