Sbírka starých svazků a dotazníků

Staré svazky a dotazníky jsou souborem rozličných dokumentů především z období 2. poloviny 40. a 1. poloviny 50. let 20. století. Archiválie tedy převážně pochází z doby před zavedením svazkové agendy, proto se nejedná o svazek, u kterého je možné určit kategorii svazku. Sbírka např. obsahuje informace k šetření emigrace československých občanů po únoru 1948, výsledky prošetřování spolupráce s kolaborantskými organizacemi či nacistickými bezpečnostními složkami v období 2. světové války atp. Sbírka Staré svazky a dotazníky, značka S, D, zahrnuje časové období let 1945 – 1983. Dochovaly se části sbírky: centrála a Praha (S/MV – pouze 1 svazek), Karlovy Vary (S/KV), Liberec (S/LB), Ostrava (S/OV; D/OV), Olomouc (S/OL), Plzeň (S/PL) a Ústí nad Labem (S/UL). Celková metráž sbírky je 96,46 bm.

Název archivního souboru Značka Časový rozsah Metráž celková umístění
Sbírka starých svazků a dotazníků S 1945 – 1983 96,46 bm  1. oddělení